portio canonica

portio canonica = 1. een vergoeding die aan een priester moet worden betaald voor het begraven van een parochiaan. 2. Wanneer nonnen/monniken een eigen begraafplaats hebben, wordt als compensatie voor het missen van inkomsten aan de plaatselijke pastoor soms een vaste jaarlijkse vergoeding betaald. 3. Wanneer een dienstdoende geestelijke sterft, ontvangt de bisschop een vergoeding.

Comments are closed.