plenipotentaire

plenipotentaire (Spelling van 1858 Fr., plenipotentiariüs) = een gevolmagtigde, een met volmagt voorziene afgezant

Comments are closed.