ongecancelleerd

ongecancelleerd = niet door insnijdingen als ongeldig gewaarmerkt

Comments are closed.