Mea Culpa

Mea Culpa (Latijn) = mijn schuld, mijn eigen schuld, door mijn toedoen.

Comments are closed.