MdNL

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (afgekort: MNL) is een in 1766 opgericht letterkundig-historisch genootschap en is als zodanig een van de oudste verenigingen van Nederland. Zij werd gesticht in Leiden (door Frans van Lelyveld en anderen) en is daar nog steeds gevestigd. Haar beschermheer is koning Willem Alexander.

Comments are closed.