kuttrolf

De kuttrolf (ook wel angster, vergelijk eng = nauw) is een scala aan flessoorten met nauwe en vaak uit meerdere buisjes samengestelde, rechte of gedraaide hals, een bolronde romp en doorgaans een komvormige schenkopening. Daarnaast is ook een recentere variant bekend en deze knijpfles bestaat uit twee reservoirs verbonden door een aantal buizen. Deze werden middels een knijpproces in het nog warme glas aangebracht, vanwaar de naam. Kuttrolfen waren vanaf de late Romeinse tijd (ca. 4e eeuw) tot ver in de 17e eeuw wijdverbreid. De vorm is waarschijnlijk van Oosterse origine. Naar vermoedt zijn deze flessen om uit te drinken, hoewel de vloeistof slechts druppelsgewijs verschijnt. Doordat door verschillende buizen tegelijkertijd lucht kan worden aangevoerd en vloeistof worden afgevoerd, zouden deze flessen echter niet klokken. De naam stamt van het Latijnse woord gutta hetgeen druppel betekent. Bron: Kuttrolf

Comments are closed.