indulgentia

indulgentia (latijn) = aflaat. Een aflaat is de kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden.

Comments are closed.