indemniteit

indemniteit = schadeloosstelling, schadevergoeding, vrijwaren van schade.

Comments are closed.