gesecreteert

Gesecreteert = achterhouden, geheim houden, stilhouden, verbergen, verzwijgen

Comments are closed.