geremarqueert

geremarqueert = opgemerkt, waarnemen.

Comments are closed.