gauderen

gauderen = het genot of gebruik van iets hebben, verblijden

Comments are closed.