episcopaat

episcopaat = bisdom, bisschoppelijk gebied, bisschoppelijke waardigheid, gebied waar de bisschop zijn ambt uitoefent.

Comments are closed.