divulgateur

Divulgateur = de verspreider of Divulgatie = ruchtbaar maken, onder de menschen brengen

Comments are closed.