dissenters

dissenters = Aanhangers van een geloof dat in een bepaald land in de minderheid is of niet tot de staatsgodsdienst behoort; in het achttiende-eeuwse Frankrijk bijvoorbeeld de calvinisten, in Engeland de puriteinen en andere afwijkende protestantse richtingen, in de Republiek de remonstranten, lutheranen, katholieken, enzovoorts. Bron: http://www.encyclo.nl/begrip/Dissenters%20(andersdenkenden)

Comments are closed.