consistoriaal

consistoriaal [Spelling van 1858 / Lat.] = wat den kerkeraad, of het kerkelijke gerigt aangaat.

Comments are closed.