Condominium

Een condominium is een “staat van gedeelde soevereiniteit”. In de praktijk wordt deze term ook gebruikt voor een gebied waarvoor deze situatie van toepassing is.
Als staatsvorm zijn condominia een zeldzaam en over het algemeen ook zeer instabiel fenomeen. Het grootste probleem doet zich voor wanneer er conflicten rijzen tussen de betrokken soevereine machten, of wanneer de onderlinge samenwerking het laat afweten.

Comments are closed.