Comptoire

Comptoire (Spelling van 1858 Fr.) = archief, handelshuis, kantoor, rekenkamer, secretariaat, schrijfruimte.

Comments are closed.