collator

collator = persoon die bevoegd is om een pastoor, vicaris of predikant voor een benoeming voor te dragen. Het ambt van collator was erfbaar.

Comments are closed.