chiliasme

Chiliasme of millennialisme is een aanduiding voor het geloof dat er voor of na de wederkomst van Christus een duizendjarig vrederijk en/of een paradijs op aarde zal worden gevestigd. “Chiliasme” komt van het Oudgriekse woord Χίλιοι (“chilioi”, duizend). “Millennialisme” is afgeleid van millennium, dat duizend jaar betekent.

Comments are closed.