BVGO

BVGO = Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde.

Comments are closed.