Augsburgsche Confessie

Confessio Augustana

De Confessio Augustana of Augsburgse Belijdenis werd opgesteld door Melanchton en aangeboden aan de keizer op de Rijksdag van Augsburg. Het is de geloofsbelijdenis van de reformatorische beweging. De tekst is geschreven in het Duits en in het Latijn en werd op 25 juni 1530 voorgelezen aan keizer Karel V.
Het eerste deel bestaat uit 21 artikelen en bevat de hoofdstellingen van de lutherse leer.
Het tweede deel bestond uit een opsomming van wat de lutheranen beschouwden als de belangrijkste misbruiken binnen de Rooms-katholieke Kerk.
De Confessio was gematigd van toon, daar Melanchton en Maarten Luther hoopten op een verzoening met de Rooms-Katholieke Kerk. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Confessio_Augustana

Comments are closed.