Arnoldus Waeyer

Arnold Waeyer (Zwolle, 1606 – Zwolle, 11 april 1692), studeerde te Keulen, rhetorica/philosophie Gymnasium Laurentinianum, theologie, baccalaureus theologiae (1630), priester (gewijd 15 maart 1631), kapelaan te Zwolle (1631-1637), pastoor te Zwolle (benoemd door Philippus Rovenius, 1637), aartspriester van Zwolle (benoemd door Zacharias de Metz, aartsbisschop, 24 september 1660), aartspriester van Overijssel en pastoor van zwolle (benoemd door Volquerus Herckinge, vicaris van Overijssel, 28 december 1660), deken van het kapittel Zwolle (1673). Schreef een Dagboek, getiteld: Nopende het Aertspriesterschap van Swolle naer de Beroerten dezer Nederlanden, lopende van 1600-1691.

Comments are closed.