antinomie

antinomie = tegenspraak, tegenstrijdigheid, [rechtswetenschap] dat twee wetregels precies het tegenovergestelde bepalen, of elkaar tegenspreken, tegenstrijdigheid tussen twee betrouwbare oordelen, tegenstrijdigheid van wetten [Antinomisten] = wetbstrijders

Comments are closed.