Zeiler, Drs. Frits David

Drs. Frits David Zeiler (Bergen 1949 -), studeerde geschiedenis Universiteit van Amsterdam, historicus (1979-2004), raadslid Gemeentebelangen BES Gemeente Bergen NH (1 juli 2010-)

Werken van Drs. Frits David Zeiler:

– Zeiler, F.D. (1975) Bergen, dorp vol monumenten: Huizen in Bergen getuigen van het verleden. Amsterdam: Arcanum.
– Zeiler, F.D. (1976) De Viaan. “Een Sijpschen molen anno 1579 op den Bergermeer opgericht”. Alkmaar
– Zeiler, F.D. (1977) Bergen, nieuwe bouwsten voor het dorp vol monumenten Amsterdam: Arcanum.
– Zeiler, F.D. (1977) De courantier uit de Kalverstraat. David Kouwenaar.1 [1. David Kouwenaar 1876-1957 ruim 100 jaargeleden geboren. Amsterdams correspondent van de NRC, redacteur van het maandblad Amstelodamum en auteur van verschillende boeken over Amsterdam.] Ons Amsterdam, 29, 10-14, 38-43.
– Zeiler, F.D. (1978) “Met hulp van Baggus of Schiedam”. Een curieuze nalatenschap van een paar timmerlieden uit de vorige eeuw. Alkmaarse volksalmanak, 1978, 115-122.
– Zeiler, F.D. (1982) An de Aizelakkedeemie. IJsselacademie, 5 (2), 24.
– Zeiler, F.D. (1982) Het Sint Maartenszingen in West-Overijssel. IJsselacademie, 5 (4), 7-8.
– Zeiler, F.D. (1983) Museumboek voor Overijssel. (Bosch & Keunings museumboeken) Baarn: Bosch & Keuning.
– Zeiler, F.D. (Eind.Red.) (1983) Archeologie in Overijssel.2 [2. Studiedag, vrijdag 11 februari 1983 Provinciehuis, Zwolle.] Zwolle: Culturele Raad Overijssel.
– Zeiler, F.D. (1984) Het Sterkenhuis in Bergen. De geschiedenis van een tachtig jaar jong museum. Holland, 16, 43-55.
– Zeiler, F.D. (1985) Regionale geschiedbeoefening in Overijssel. Historisch contact Noordelijke Leergangen, 8, 45-50.
– Zeiler, F.D. (1986) Hoog en vrij: Schetsen uit de geschiedenis van de heerlijkheid Bergen tot 1798. Schoorl: Pirola.
– Zeiler, F.D. (1987) Toegheslagen, gemeten ende gedielt. Een bijdrage tot de discussie over de ontginning van Mastebroek. Voorgeschiedenis en aanloop tot de verkaveling van 1364. In. C. Streefkerk & S. Faber (Red.), Ter recognitie: Opstellen aangeboden aan prof. mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. (pp. 237-250) Hilversum: Verloren.
– Zeiler, F.D. (1988) Tien eeuwen Alkmaar, de Alkmaarders en hun omgeving. (Ach Lieve Tijd, 13). Zwolle: Waanders.
– Zeiler, F.D. (1989) “Opwekking tot beoefening van muziek en zang”: Uit de geschiedenis van de Kamper Muziekschool 1839-1989. [Kampen: Gemeentelijke Muziekschool].
– Zeiler, F.D. (1989) Archeologische collecties 1. De nieuwe opstelling in het Goois Museum te Hilversum. Westerheem, 38, 38-40.
– Zeiler, F.D. (1989) Archeologische collecties 2. Dorestad in het Kantonnaal en Stedelijk Museum Wijk bij Duurstede. Westerheem, 38, 159-161.
– Zeiler, F.D. (1989) Archeologische collecties 3. Museum “’t Sterkenhuis” te Bergen (N.H.). Westerheem, 38, 207-209.
– Zeiler, F.D. (1989) Archeologische collecties 4. Historisch Museum De Waag te Deventer. Westerheem, 38, 252-254.
– Zeiler, F.D. (1989) Archeologische collecties 5. Het Noordbrabants Museumin Den Bosch. Westerheem, 38, 291-293.
– Zeiler, F.D. (1990) Uit Zwolle’s geschiedenis.3 [3. Bewerking van een syllabus, behorende bij een cursus over de geschiedenis van Zwolle die in het seizoen 1989-1990 plaatsvond in het Provinciaal Overijssels Museum.] Zwolle: Provinciaal Overijssels Museum.
– Zeiler, F.D. (1990) Rondom 5 eeuwen gezondheidszorg.4 [4. Brochure bij de tentoonstelling t.g.v. het 100-jarig bestaan van de ziekenhuizen in Enschede en Oldenzaal van 7 april t/m 2 september 1990 in het Textielmuseum te Enschede.] Enschede: Textielindustriemuseum.
– Zeiler, F.D. (1990) Over speculeren gesproken. Westerheem, 39, 216-221.
– Zeiler, F.D. (1990) Wimmenum en Wimmenumerwoud. In. J.B. Berns, P.A. Henderikx (Red.), Feestbundel D.P. Blok (Amsterdamse Historische Reeks, Grote Serie, 12) (pp. 376-383) Hilversum: Verloren.
– Aalders, G.P., Eisma-Donk, E.M. & Zeiler, F.D. (1991) Raadselachtig Rampenbosch. Hernieuwd onderzoek naar een “kasteeltje” te Bergen (N.H.) Westerheem, 40, 173-190.
– Zeiler, F.D. (1991) De Hanze: Macht of verbeelding? Spiegel historiael, 26, 20-26, 55.
– Zeiler, F.D. (1992) Windesheim: Rentambt en dorp. (IJsselakademiebrochurereeks, 1) Kampen: IJsselakademie.
– Zeiler, F.D. (1992) Kampen textielstad. Textielhistorische bijdragen, 32, 7-26.
– Wullink, H. & Zeiler, F.D. (1992) J.G. Nicolai, stadsmusicus en organist (1744-1801) Zwols Historisch Tijdschrift, 9 (?), 94-104.
– Zeiler, F.D. (1993) Verscholen in het Groen. Bergen in de 19de Eeuw. Bergen NH: Harry N. Abrams.
– Zeiler, F.D. (1993) Monnikenwerk? Egmond en de dijkzorg in Noord-Holland. In. G.N.M. Vis (Red.), Egmond tussen kerk en wereld. (Egmondse Studiën, 1) (pp. 215-223). Hilversum: Verloren.
– Bartels, M., Clevis, H. & Zeiler, F.D. (1993) Huisvuil en huizen in Hasselt. Opgravingen aan het burgemeester Royerolein. Kampen: Stichting Archeologie IJssel/Vechtstreek.
– Zeiler, F.D. (1994) Onder de hei: Archeologische en historisch-geografische landschapselementen in het Gooi Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
– Zeiler, F.D. (1994) Johann Carl Röhner (1774-1837): Een muzikant met hartstocht. Zwols Historisch Tijdschrift, 11 (1), 13-23.
– Zeiler, F.D. (1994) ‘De Atlas’ omstreeks 1894: Danshuis of socialistenhol? Zwols Historisch Tijdschrift, 11 (3), 92-99.
– Zeiler, F.D. (1994) “Harga dat ook Ketel heet”. Voor- en vroegchristelijke sporen in het Maasmondgebied. In. J.C. Okkema, G.N.M. Vis, F.A. van Lieburg & B.J. Spruyt (red.), Heidenen, papen, libertijnen en fijnen. (pp. 25-32) Delft: Eburon.
– Zeiler, F.D. (1994) “Men segt, dat hier so een gilde is …”. Semi- en buitenstedelijke gilden in Noordwest-Overijssel in de zeventiende en achttiende eeuw. NEHA Jaarboek, 57, 91-106.
– Zeiler, F.D. (1995) Nollen, krochten, blinken: Duintoponiemen tussen Wijk aan Zee en Camperduin. [Castricum]: PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland.
– Zeiler, F.D. (1995). Verdwenen kerken rond de IJssel-Vechtdelta. In P.H.A.M. Abels, J.L. Admiraal, G.N.M. Vis & I. Wormgoor (Reds.). DE KERK IN DE KOP: Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel. (pp. 33-45). Gouda/Delft: Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis/Eburon.
– Zeiler, F.D. (1995) ‘Welaan! rechtschapen vaderlanders!’: Muziek rond het revolutiejaar 1795. Zwols Historisch Tijdschrift, 12 (3), 98-103.
– Zeiler, F.D. & Perfors, G.J. (1995) De wind- en watermolens in Overijssel. Zwolle/Dalfsen: Waanders/Stichting De Overijsselse Molen.
– Zeiler, F.D. (1996) Zevenhonderd jaar kerspel IJsselham. IJsselacademie, 19 (2), 29-33.
– Hove, J. ten & Zeiler, F.D. (1996) Turfmakers en boterkopers: De geschiedenis van IJsselham, Ossenzijl, Kalenberg, Paaslo en Oldemarkt. (Publikaties van de IJsselakademie; nr. 93) Kampen: IJsselakademie.
– Zeiler, F.D. (1996) 5. Salland: Bewoning, ontginning, bedijking. In. F. Pereboom en J. Kummer (Red.), Van de Hunnepe tot de zee: De geschiedenis van het Waterschap Salland. (Publikaties van de IJsselakademie; nr. 96) (pp. 73-84) Kampen: IJsselakademie.
– Zeiler, F.D. (1996) 6. Het dijkrecht van 1308 – en wat tot 1600 volgde. In. F. Pereboom en J. Kummer (Red.), Van de Hunnepe tot de zee: De geschiedenis van het Waterschap Salland. (Publikaties van de IJsselakademie; nr. 96) (pp. 85-102) Kampen: IJsselakademie.
– Zeiler, F.D. (1996) 7. De plaatselijke waterstaatszorg: Buurtschappen, marken en polders. In. F. Pereboom en J. Kummer (Red.), Van de Hunnepe tot de zee: De geschiedenis van het Waterschap Salland. (Publikaties van de IJsselakademie; nr. 96) (pp. 103-120) Kampen: IJsselakademie.
– Zeiler, F.D. (1996) 8. Zijlen, weteringen en gravens. In. F. Pereboom en J. Kummer (Red.), Van de Hunnepe tot de zee: De geschiedenis van het Waterschap Salland. (Publikaties van de IJsselakademie; nr. 96) (pp. 121-136) Kampen: IJsselakademie.
– Zeiler, F.D. (1996) Een Drusiaanse Compagnonsvaart? Westerheem, 45 (2), 66-69.
– Zeiler, F.D. (1996) Kampen bouwt een kogge: De reconstructie van een vrachtvaarder. Spiegel historiael, 31 (9), 354-358.
– Zeiler, F.D. (1996) Thomas a Kempis verjaagt een spook: Drie Zwolse wonderverhalen uit de vijftiende eeuw. Zwols Historisch Tijdschrift, 13 (4), 118-122.
– Zeiler, F.D. & Dekkers, G. (1997) Sporen van de Hanze: Glorie van een gouden eeuw Zwolle: Waanders.
– Heuvel, D. van & Zeiler, F.D. (1997) Biografieën. In: R.W. van Reijen (Red.), Hef aan! Bataaf! (pp. 149-180) Alphen aan den Rijn: Canaletto/Repro-Holland.
– Zeiler, F.D. (1997) Handzame handel. Gelderse bodemvondsten en hun verhaal. Oldenzaal: Twents-Gelderse Uitgeverij De Bruyn/Gelderse Archaeologische Stichting.
– Zeiler, F.D. (1997) Erfgoed van Overijssel 3: Bescherming van have en goed. Zwolle: Waanders.
– Zeiler, F.D. (1998) Tussen Schie en Gouwe: Voorgeschiedenis en ontstaan van het hoogheemraadschap van Schieland Zutphen: Walburg Pers.
– Zeiler, F.D. & Besselsen, E.A. (1998) De dubbele bodem: Verkenningen op en onder het maaiveld van de Zaanstreek Wormer: Inmerc.
– Zeiler, F.D. (1998) “Om eenich perickel van brant voer tho commen”: Geschiedenis van de Kamper brandweer (1598-1998) Kampen: Brandweer Kampen.
– Zeiler, F.D. (1999) De Horte: Een beeld van een huis. Kampen: IJsselakademie.
– Zeiler, F.D. (1999) Kerken in de Heerlijkheid: Geschiedenis van kergebouwen en kerkgang in Bergen NH Bergen: R.K. Parochiegemeenschap H.H. Petrus en Paulus/H. Benedictus.
– Zeiler, F.D. (2002) Verscholen in het Groen. Bergen in de 19de Eeuw. Bergen NH: Boekhandel Thomas.
– Zeiler, F.D. (2003) Veel menschen in bezwaren: Hulpverlening na de watersnoodramp van 1825. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 57, 219-229.
– Timmers, W. & Zeiler, F.D. (2004) Nooit Uitgevist: Harderwijk en zijn vissers. (Harderwijk reeks deel 8) Harderwijk: Vrienden van het Stadsmuseum.
– Zeiler, F.D. (2004) Het ongrijpbare water. Overijselse Historische Bijdragen, 119, 163-171.
– Heutink, A. & Zeiler, F.D. (2005) Genemuiden in de middeleeuwen. De vroegste geschiedenis van een stad in Overijssel. Kampen: IJsselacademie.
– Zeiler, F.D. (2005) Vollenhove: Van bos tot drostambt. In: Js. Mooijweer (Red.), Vollenhove, stad en vermaarde zonen: Negen opstellen bij de viering van 650 jaar stadsrecht (Publicaties van de IJsselakademie nr. 180.) (pp. 7-16). Kampen: IJsselacademie.
– Zeiler, F.D. (2005) Stadsgeschiedenissen in soorten en maten. Zwols Historisch Tijdschrift, 22 (2), 59-69.
– Buizer, D.A.G. & Zeiler, F.D. (2006) Een verjaardag aan zee: Bergen aan Zee 1906-2006. Schoorl: Pirola.
– Zeiler, F.D. (2007) 1825: De ‘vergeten’ watersnood. Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis, 16 (1), 19-26.
– Zeiler, F.D. (2007) Driften, stallen, tomen: Aspecten van de visserij in de stadswateren van Kampen tot 1815. Kamper almanak, 2007, 53-67.
– Zeiler, F.D. & Zeiler, N. (2007) Een eeuw te gast; Hotel Nassau-Bergen 1907-2007. Bergen aan zee: Hotel Nassau-Bergen.
– Zeiler, F.D. (2007) Genemuiden, een zorgenkind van de bisschop. Overijselse Historische Bijdragen, 122, 66-69.
– Zeiler, F.D. (2009) De veelzijdigheid van Gait Berk. Kamper almanak, 2009, 251-272.
– Zeiler, F.D. (2009) De ware aard van Umbalaha. Overijsselse historische bijdragen, 124, 15-23.
– Zeiler, F.D. (2014) Honderd jaar winkelen in de Stationsstraat in Bergen NH Bergen NH: Boekhandel Thomas.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.