Moulin, Jurriaan

Jurriaan Moulin (Kampen 4 november 1798 – Kampen 24 juni 1856), redacteur Kamper Courant, zn. van Evert Moulin(1768-1842) en Helena Clasina de Greeve (1773-1842)

Over Jurriaan Moulin:

Vloten, J. van (1856) Nekrologie Jurriaan Moulin. Algemene konst- en letterbode, 68 (nieuwe reeks, 3) (28, 12 julij), 220-221.

Werken van Jurriaan Moulin:

– Moulin, J. (1830) Op de uitgetrokken schutterij. Kampen: Bij de erven Aeg. Valckenier.
– Moulin, J. (1844) Kerkelijke aanteekeningen te Kampen. Overijssels Almanak, 10, 113-126.
– Moulin, J. (1853) Remonstranten te Kampen. Eene geschiedkundige schets, uit gedrukte en ongedrukte bescheiden. Kampen: M.P. Lughten.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.