Drentje, Jan Hendrik (Jan)

Jan Hendrik (Jan) Drentje (Amsterdam 1962) studeerde geschiedenis Rijks Universiteit Utrecht (-1995), docent geschiedenis, leraar geschiedenis en economie IJsselcollege Zwolle, rector Deltion Sprint Lyceum Zwolle, redactie Zwols Historisch Tijdschrift (1987-1992), adviseur Thorbecke Stichting, onderzoeker politieke geschiedenis Kossmann Instituut Rijksuniversiteit Groningen.

Werken van Jan Hendrik (Jan) Drentje:

 • Drentje, J.H. (1987). Minnaars der deugdbevordering : De maatschappij tot nut van ’t algemeen in zwolle van 1789 tot 1814 (MO—scriptie). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
 • Drentje, J.H. (1991). Minnaars der deugdbevordering. Zwols Historisch Tijdschrift, 8 (4), 143-146.
 • Drentje, J.H. (1998). Het vrijste volk der wereld: Thorbecke, Nederland en Europa Zwolle: Waanders
 • Drentje, J.H. (1998). Thorbecke en België. Wetenschappelijke tijdingen : Orgaan van de Vereniging voor Wetenschap, vol. 57 (3), 162-163.
 • Drentje, J.H. (1998). Thorbecke en het Europese statensysteem van Alexander Heeren. Tijdschrift voor geschiedenis, vol. 111 (3), 377-410.
 • Drentje, J.H. (2002). Drie Duitslandreizigers : Cousin, Thorbecke en Sanz del Rio en het organische liberalisme. In S.C. Derks (Eindred.) Nederland in de wereld : Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatiën (pp. 319-334) Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; Amsterdam: Boom.
 • Drentje, J.H. (2004). Thorbecke : Een filosoof in de politiek (Proefschrift Universiteit van Amsterdam). Amsterdam: Boom.
 • Drentje, J.H. (2006). Den Haag: het Plein : De grondwetswijziging van 1848, liberaal onder Oranjes hoede. In Jan Bank en Marita Mathijsen (Red.) Plaatsen van herinnering : Nederland in de negentiende eeuw. (pp. 148-161) Amsterdam: Bert Bakker.
 • Drentje, J.H. (2007). In de ban van zuiverheid: Kuypers romantische neo-calvinisme. De negentiende eeuw : Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, vol. 31 (3), 188-197.
 • Drentje, J.H. (2011). Thorbecke revisited: De rol van het doctrinaire liberalisme in de Nederlandse politiek. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, vol 126 (4), 3-28.
 • Drentje, J.H. (2011). Zwolle: Standbeeld van Thorbecke op het Stationsplein : Het Oost-Nederlandse merk van Thorbecke. In Wim Coster en Jan ten Hove (Red.) Overijssel : Plaatsen van Herinnering (pp. 506-519) Zwolle: Bert Bakker.
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.