Heijden, Lambertus Johannes van der

Lambertus Johannes van der Heijden (Hilversum 13 oktober 1883 – Utrecht 1 december 1947), priester (priesterwijding, 15 september 1909), kapelaan, (bouw)pastoor van de Heilige Gertudis (Utrecht), geinstalleerd op 28 december 1924, zn van Johannes van der Heijden (1850-1884), tapijtfabrikant en Geertruida Petronella Maria Metz (1856-1926)

Werken van Lambertus Johannes van der Heijden:

– Heijden, L.J. van der (1917) Geschiedenis van het Katholieke Hilversum [Hilversum : Blommesteijn].
– Heijden, L.J. van der (1918) Geschiedkundige schets der parochies Doetinchem-Wijnbergen Gendringen : Beekman.
– Heijden, L.J. van der (1934) De parochie van den H. Johannes den Dooper te Montfoort [Utrecht] : Utrechtsche Courant.
– Heijden, L.J. van der (1936) Geschiedenis van katholiek Groningen : bij het honderd-jarig bestaan der parochie van den H. Martinus te Groningen. Groningen : Ons Noorden.
– Heijden, L.J. van der (1936) De doodshoofden van Geert Groote en Florens Radewijnsz. Historisch tijdschrift, 15 (4), 347-351.
– Heijden, L.J. van der (1937) Een tocht door eeuwen : Uit de geschiedenis van katholiek Deventer Deventer : Ver. Geert Groote.
– Heijden, L.J. van der (1945) Uit het Katholiek verleden van Schokland. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 65, 1-47.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.