10. Aantekeningen


10. Aantekeningen

In de tekst van de hoofdstukken en de noten volgde ik zo veel mogelijk de aanwijzingen van het Nederlands Historisch Genootschap, (Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden, samengesteld in opdracht van het Nederlands Historisch Genootschap en van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis5, Utrecht, ’s-Gravenhage 1975; Aanwijzingen voor tekstbewerking en annotatie, E.H. Kossmann en C.B. Wels, uitg. Nederlands Historisch Genootschap, Utrecht 1971.)
     Ten einde de bronvermeldingen zo kort mogelijk te doen zijn verwijs ik naar de geraadpleegde archivalia met gebruikmaking van afkortingen.
De eigentijdse geschriften gaf ik opeenvolgende nummers. Verwijzingen naar literatuur volstaan in het algemeen met de vermelding van de auteursnaam. Slechts indien van één auteur verschillende titels geciteerd zijn volgt een korte titel.

Aantekeningen bij hoofdstuk 1

Pag. 175.

     De noten zijn nu opgenomen in de tekst als zijnoten.

Aantekeningen bij hoofdstuk 2

Pag. 175 t/m 177.

     De noten zijn nu opgenomen in de tekst als zijnoten.

Aantekeningen bij hoofdstuk 3

Pag. 178 t/m 182.

     De noten zijn nu opgenomen in de tekst als zijnoten.

Aantekeningen bij hoofdstuk 4

Pag. 183 t/m 192.

     De noten zijn nu opgenomen in de tekst als zijnoten.

Met een afbeelding op pag. 190.

Afbeelding: Adolph Julius Borchard, Heer van Huffel. (1707-1762) Portret uit ± 1740. Foto Iconografisch Bureau.

Aantekeningen bij hoofdstuk 5

Pag. 193 t/m 197.

     De noten zijn nu opgenomen in de tekst als zijnoten.

Aantekeningen bij hoofdstuk 6

Pag. 198 t/m 203.

     De noten zijn nu opgenomen in de tekst als zijnoten.

Aantekeningen bij hoofdstuk 7

Pag. 204 t/m 207.

     De noten zijn nu opgenomen in de tekst als zijnoten.

Aantekeningen bij hoofdstuk 8

Pag. 207-208.

     De noten zijn nu opgenomen in de tekst als zijnoten.

Met een afbeelding op pag. 208

Afbeelding: Overzicht van Zwolle rond 1750. Tekening dhr A. van Accooij.

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.