Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)

Het Bulletin KNOB is sinds 1899 het tijdschrift voor wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling op het gebied van ruimtelijk erfgoed. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Nederlands oudste landelijke erfgoedorganisatie: de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB). Lees meer op www.knob.nl Sinds 2008 wordt het tijdschrift mede mogelijk gemaakt door de TU Delft, Faculteit Bouwkunde. (bron: http://www.knob.nl/).

Digitaal archief:

Hier kunt u alle jaargangen Bulletin KNOB in pdf formaat downloaden: http://bulletin.knob.nl/

Tijdschrift artikelen die betrekking hebben tot de geschiedenis van Overijssel:

– Hattink, Mr. R.E. Doopvont te Almelo. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 3e Jgn. No. 3. (1901, December) p. 105-106.
– Hattink, Mr. R.E. Kerkje te Wilsum. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 3e Jgn. No. 3. (1901, December.) p. 121.
– Hattink, Mr. R.E. De Liberie van het voormalig Dominicaner Klooster te Zwolle. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 3e Jgn. No. 3. (1901, December.) p. 121-122.
– Hoefer, F. A. Bezienswaardigheden te Kampen. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. VIII jgn. nr. 3-4 (1907) p. 80-124.
– Hoefer, F. A. Gebeeldhouwde balkdragers te Kampen. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. VIII jgn. nr. 5 (1907) p. 174.
– Hoefer, F. A. Het Reventer te Zwolle. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. 2e serie, tweede jaargang, (1909) p. 159-163.
– Byvanck, Prof. Dr. A.W., De dateeringen van het Missaal der Duitsche Orde te Zwolle. In: Oudheidkundig Jaarboek : Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. 3e serie, zesde jaargang, (1926). p. 24.
– Hoefer, F.A. Aanteekeningen omtrent Zwolle. In: Oudheidkundig Jaarboek : Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. 3e serie, zesde jaargang, (1926). p. 35-93.
– Hoefer, F.A. Aanteekeningen omtrent Hasselt. In: Oudheidkundig Jaarboek : Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. 3e serie, zesde jaargang, (1926). p. 94-109.
– Hoefer, F.A. De Havezathe ’t Nijenhuis. In: Oudheidkundig Jaarboek : Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. 3e serie, zesde jaargang, (1926). p. 115-121.
– Graswinckel, D.P.M. Rechteren. In: Oudheidkundig Jaarboek : Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. 3e serie, zesde jaargang, (1926). p. 35-93.
– Vreese, A.L. de (1943) Bind- en verluchtkunst van het klooster op Sint-Agnietenberg te Zwolle. In: Oudheidkundig Jaarboek : Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 12 4e serie, 83-85.
– Berends, G. (1968) Drie huizen van het Gemene Leven in Deventer. Bulletin KNOB, 67 (2), 42-51.
– Kuile, E.H. ter (1969) De middeleeuwse kerk van Delden. Bulletin KNOB, 68 (2), 21-28.
– Wyck, Jhr. H.W.M. van der (1969) Aspecten van Overijsselse buitenplaatsen. Bulletin KNOB, 68 (4), 69-90.
– Fehrmann, C.H. (1972) De bouwgeschiedenis van de Sint-Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen naar de archivalische gegevens. Bulletin KNOB, 71 (3) 65-71.
– Kuile, E H. ter (1972) De bouwgeschiedenis van de Sint-Nicolaas of Bovenkerk te Kampen naar de gegevens van de restauratie. Bulletin KNOB, 71 (3) 72-86.
– Reeskamp, D. (1974) De Noordwesthoek van Overijssel, Vollenhove, Blokzijl en Giethoorn. Bulletin KNOB, 73 (2-3), 53-60.
– Meischke, R. (1974) Zwolle, stadsplan en bebouwing. Bulletin KNOB, 73 (2-3), 61-69.
– Meischke, R. (1974) De gotische huizen van Zwolle. Bulletin KNOB, 73 (2-3), 70-87.
– Berends, G. (1974) De gebouwen van het Fraterhuis in Zwolle. Bulletin KNOB, 73 (2-3), 88-98.
– Kurvers, H.H.J. (1974) Restauratie van de schilderingen in de O.L.-Vrouwe- of Buitenkerk in Kampen. Bulletin KNOB, 73 (2-3), 99-103.
– Warffemius, A. (1977) De Pancratiuskerk in Haaksbergen. Bulletin KNOB, 76 (4-5), 233-238.
– Stenvert, R. (1986) Het Penninckhuis te Deventer. Onderzoek naar achtergronden van gebouw en restauratie. (kandidaatsscriptie). Bulletin KNOB, 85 (4), 161-183.
– Koldewey, A.M. (1987) Een op de Agnietenberg geschreven en gebonden getijdenboekje. Bulletin KNOB, 86 (3), 113-125.
– Vries, A. de (1987) De gewelfschilderingen in de Broerenkerk te Zwolle. Bulletin KNOB, 86 (4), 161-178.
– Slechte, C.H. (1988) Museum De Waag te Deventer, van oud naar nieuw. Bulletin KNOB, 87 (2), 47-52.
– Mierlo, Th. van (1991) Alexander Pasqualini (1493-1559) architect en vestingbouwkundige. Bulletin KNOB, 90 (5), 157-174.
– Vries, D.J. de, Bloemink, W.J. & Proos, R.H.P. (1992) De proosdij in Deventer. Bulletin KNOB, 90 (5-6), 156-165.
– Kiem, K. (1994) Die Waage von Deventer (1528) als Handelshalle. Bulletin KNOB, 93 (2), 53-61.
– Kolman, Chr. J.; Stenvert, R.S. (1994) Nieuwe vormen en traditionele bouw: Het Vleeshuis te Kampen in het midden van de 16de eeuw. Bulletin KNOB, 93 (3), 81-99.
– Hameete, D. (2000) Berend Reinders (1825-1890), stadsarchitect van Zwolle van 1855 tot 1875. Bulletin KNOB, 99 (4), 138-148.
– Vries, D.J. de (2001) Jelis Knijff en Jelis Jelissen, kistenmaker in Zwolle en beeldsnijder in Kampen. Bulletin KNOB, 100 (2), 72-82.
– Kooij, B. & Kolks, Z. (2004) De St-Nicolaaskerk te Denekamp: klein begonnen, groot geëindigd. Bulletin KNOB, 103 (4), 138-148.
– Kolks, Z. & Kooij, B. (2009) De kerk van de Allerheiligste Drieëenheid in Oldenzaal. bekroning op het omvangrijke oeuvre van architect Wolter te Riele. Bulletin KNOB, 107 (3), 101-125.
– Vromen, J. (2014) De ‘bemoeijingen’ van Koch. P.J.H. Cuypers, F.C. Koch en de restauratie van de Grote Kerk in Zwolle 1875-1898. Bulletin KNOB, 113 (1), 32-49.

Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.