Verslagen en Mededelingen 8e stuk 1873

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. Achtste Stuk. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 1873

 INHOUD

Bijdrage aangaande de Stadregten van Delden.
Eene bladz. uit de Geschiedenis van Oldenzaal. (1517-1518.)
Iets over eene oude uitgave van den Overijsselschen Landbrief van 6 Juni 1478 met facsimile.
Het Pesthuis te Kampen, Thans STADS-ZIEKENHUIS.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.