Geraadpleegde literatuur.

[pag. 102]

Geraadpleegde literateur:

dr. H. Berkhof Hoofdstuk 1:
- Geschiedenis der kerk, Niikerk 1955; geciteerd
pg. 286/7.
Th. à Kempis- Navolging van Christus, vert. Is. v. Dijk, Haarlem 1918.
Th. à Kempis- ’de Imitatione Christi’, pg. 82/83 en 87.
dr. K. Schilder- Heideldbergse Catechismus II, pg. 531. Goes 1949.
H. W. van Soest- Het kerstspel van den H. Stephanus en zijne H. Stede (passim Arch. Aartsb. Utr. XXXVIII 1912.
F. A. Ebbinge WubbenHoofdstuk 2:
- Onderzoek omtrent de Reformatie te Hasselt (passim) Ov. Regt Versl. VII 19.
E. van Meteren- Nederlandsche Historiën, folio 189; Den Haag 1623.
dr. F. L. BosHoofdstuk 3:
- Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834 II pg. 285; III pg. 50/51, 139, 141/2.
dr. F. L. Bos- Kruisdominees, pg. 177, Kampen 1953.
dr. H. Bouwman- De crisis der jeugd, Kampen 1976.
dr. T. Brienen- De Prediking van de Nadere Reformatie, pg. 10. A’dam 1974.
H. de Cock- Hendrik de Cock in Leven en werkzaamheid, pg. 579, Delfzijl 1886.
dr. J. C. van der Does- Kruisgezinden en Separatisten, Franeker z.j.
N. J. Engelberts- De Gereformeerde Kerk in Nederland, pg. 129, Zwolle 1869.
J. Kamphuis- Zo vonden wij elkaar, pg. 46, Groningen z.j.
dr. G. Keizer- De Afscheiding van 1834, Kampen 1934.
J. H. Landwehr- L. G. C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst, pg. 51, 52/3, 104, 108, 114, 216, Rotterdam 1910.
K. J. Pieters e.a.- Apologie pg. 154/5, 157, Franeker 1856.
J. van Raalte- Wat was De Gereformeerde Kerk in Nederland, pg. 24/5, 63/4, 142, 190; Goes 1954.

[pag. 103]

K. Smit- Iets over vrijheid en scholen, pg. VI/VII, 12, 21; Den Haag 1846.
C. Veenhof- Kerkgemeenschap en kerkorde, Amsterdam 1974.
C. Veenhof- Prediking en Uitverkiezing, pg. 8; Kampen 1959.
I. de Wolff- De strijd om de kerk in de 19e eeuw, pg. 212; Enschede 1954.
G. JanssenHoofdstuk 4:
- De feitelijke toedracht, pg. 19; Groningen 1969.
H. J. Schilder- Kerk en secte, pg. 492; Rotterdam 1950.
Category(s): Hasselt, Kerken
Tags:

Comments are closed.