Gebeeldhouwde balkdragers te Kampen

|pag. 174|

Gebeeldhouwde balkdragers te Kampen.

     Dezer dagen werden in het huis van den Heer Niemeijer in de Buiten-Nieuwstraat te Kampen twee eikenhouten gebeeldhouwde balkdragers gevonden, die niet alleen der vermelding waard zijn, maar waarvan wij tevens gemeend hebben afbeeldingen te moeten geven.
     Op den eenen wordt voorgesteld David bij het lijk van den verslagen Goliath. De buitengewoon fraai gebeeldhouwde jongeling met zijn jeugdige fijne trekken komt geheel vrij uit het blok uit en steekt sterk af bij den

Gebeeldhouwde balkdragers

geharnasten reus met zijn grof en forsch voorkomen. Het beeldhouwwerk verraadt een zeer bekwame hand.
     Op den anderen wordt Christus voorgesteld vóór de poort der hel in den vorm van den wijd geopenden bek van een groot dier. Uit dien bek treden Adam met Eva en Abraham. Ofschoon ook deze voorstellingen van goede traditie getuigen, zoo bezitten de figuren toch niet de kunstwaarde van den eerstvermelden balkdrager.
     Beide dagteekenen vermoedelijk uit het begin der XVIe eeuw.

                                                                                                                                  F. A. Hoefer.

________________

Category(s): Kampen
Tags: ,

Comments are closed.