Kampen, Geschiedkundig Overzicht en Merkwaardigheden

Kampen, Geschiedkundig Overzicht en Merkwaardigheden door Mr. J. NANNINGA UITTERDIJK, Archivaris der Gemeente, Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, van de Société Française d’Archéologie, Correspondeerend Lid der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer te Emden, enz. Met twee plattegronden van Kampen. 146p. KAMPEN – LAURENS VAN HULST. 1878.

 

INHOUD

Voorbericht.
Geschiedkundig overzicht.
Topographische bijzonderheden.

Merkwaardige gebouwen.
De IJsselbrug.
De Koornmarktspoort.
Cellebroederspoort.
De Broederpoort.
De Hagenpoort.
Het Raadhuis.
De Nieuwtoren.
Het H. Geest of Buiten-Proveniershuis.
Het St. Geertuids- of Boven-Proveniershuis.
Het Grootburger-Weeshuis.
Het arme Weeshuis of Kinderhuis.
De St. Nicolaas- of Bovenkerk.
Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk.
De Broederkerk.
De Doopsgezinde Kerk.
De Luthersche Kerk.
De Christelijke Gereformeerde Kerk en Theologische School.
De Israelietische Synagoge.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.