Doopsgezinde Bijdragen

Het eerste nummer van de Doopsgezinde bijdragen verscheen in 1861 onder redactie van Dirk Harting (1817-1892) en Pieter Cool (1817-1891).  lees verder

Voor meer info zie de website van de  Doopsgezinde Historische Kring 

Artikelen die betrekking hebben tot de geschiedenis van Overijssel

– Beknopt verslag aangaande het ontstaan der Vereeniging van Doopsgezinde Gemeenten in Overijssel, Gelderland, Utrecht en van de naburige in het Koningrijk Pruissen. DB 1 (1861), Ploeg, F. van der, p. 103-119.
De laatste resolutie van den Magistraat te Deventer tegen de Doopsgezinden in die stad. DB nieuwe serie (1870), Hartog, J., p. 16-31.
Terechtstelling van eenige Melchioristen te Kampen. DB (1875), J. Nanninga Uitterdijk, J., p. 57-66.
–  De scheuring in 1774 onder de Doopsgezinden te zuidveen. DB (1878), A.J. Bijl, P. 1-37.
Aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Doopsgezinden te Kampen. DB (1881), Nanninga Uitterdijk, J., p. 78-105.
– Historie der Doopsgezinden te Deventer sinds 1533 tot het einde der 18de eeuw. DB 56 (1919), Slee, J.C. van, p. 1-109.
– ‘‘Een stille plaats aan de Brink’’. Honderd jaar geleden (in 1892) betrok de doopsgezinde gemeente van Deventer een nieuw kerkgebouw. DB nieuwe reeks 18 (1992), Rademaker-Helfferich, B., p. 101-112.
– 160 jaar vermaning in Steenwijk (1848-2008). DB nieuwe reeks 34 (2008), Rademaker-Helfferich, B., p. 105-196.

 

Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.