Steege, Ds. Jan ter (1936-2006)

Jan ter Steege (Groningen, 26 augustus 1936 – Zwolle, 5 juli 2006), studie theologie groningen, hervormd predikant te Vrouwenparochie (1965-1970), Aalsum-Wetzens (1970-1980), Nieuwleusen (1980-1985) en Steenwijk (1985-1998), emeritaat (1998), voorzitter Confessionele Vereniging Nederlandse Hervormde Kerk (1992-2003 ?). Gehuwd met Alberta Catharina (Bertie) Boeren (20 oktober 1937 – 10 januari 2019)

Over Jan ter Steege:

 • Spreen, H. & Tuin, J.D. van der (2006). Ds. J. ter Steege (1936-2006) als geschiedschrijver. Old Steenwiek 1 [1. Old Steenwiek: Historische Mededelingen uit Stad en Wold is het officieele orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.], 23 (4), p. 114-121.

Met dank aan Mieke Sjoer-ter Steege

Werken van Jan ter Steege:

 • Steege, J. ter (1982). De kerke tot Oosterveen: Geschiedenis van de Hervormde gemeente Nieuwleusen. Dedemsvaart: In de roos.
 • Steege, J. ter (1986). De beroeping van Ds. Petrus Harritius in 1596.2 [2. Beroeping in 1596 van Petrus Harritius, hervormd predikant te Steenwijk.] Old Steenwiek, 3 (1), 22-26.
 • Steege, J. ter (1987). Wijer Willem Muys, hoogleraar te Franeker.3 [3. Wijer Willem Muys (1682-1744), geboren te Steenwijk, hoogleraar te Franeker 1709-1744.] Old Steenwiek, 4. (2), p. 43-47.
 • Steege, J. ter (1987). Een rondleiding door de Grote Kerk te Steenwijk.4 [4. Grote of Sint Clemenskerk te Steenwijk; altaren, preekstoel, reformatie, grafzerken, beelden, muurschildering, orgel] Old Steenwiek, 4 (3), 88-94.
 • Steege, J. ter (1987). Ds. Johannes Bogerman (ca. 1540-1604).5 [5. Biografie van Johannes Bogerman, van 1593 tot 1596 de eerste predikant van de Hervormde Gemeente Steenwijk; hervorming, kerkelijk leven] Old Steenwiek, 4. (4), p. 119-126.
 • Steege, J. ter, Harten, J. van, Coeverden, H. van & Vlugt, A.M. van der (1988). De Grote Kerk in Steenwijk: dwaaltocht door een eeuwenoud bedehuis.6 [6. Opnieuw in gebruik gesteld op 18 mei 1981 door H.M. Koningin Beatrix.] Steenwijk: PIC Publiciteit.
 • Steege, J. ter (1989). Het kostersambt.7 [7. Geschiedenis en taken van het kostersambt; beheer en onderhoud van de Sint Clemenskerk.] Old Steenwiek, 6. (1), 17-19.
 • Steege, J. ter (1989). Johannes Voskuyl (1604-1645).8 [8. Beroeping van Johannes Voskuyl (ca. 1565-1665) te Steenwijk in 1604; over zijn afkomst, gezin, werk en inkomsten.] Old Steenwiek, 6. (3), 67-71.
 • Steege, J. ter (1990). Een kwart eeuw Nijenstede. Steenwijk: Hovens Gréve.
 • Steege, J. ter (1990). Johannes Stommelius, de eerste “tweede” predikant.9 [9. Johannes Stommelius (ca. 1602-1645) van 1625 tot 1645 tweede predikant te Steenwijk; leven en werk voor de hervormde gemeente en voor de classis Steenwijk-Vollenhove.] Old Steenwiek, 7 (1), 3-7.
 • Steege, J. ter (1991). Kerkelijk leven in Steenwijk omstreeks 1650.10 [10. De Gereformeerde Kerk van Steenwijk omstreeks 1650; doopbediening, huwelijkssluiting, echtscheiding, kerkgang.] Old Steenwiek, 8 (2), 51-56.
 • Steege, J. ter (1992). “Zij hielden de lofzang gaande”: Over orgels, organisten en orgeltrappers van de Hervormde Gemeente in Steenwijk. Kampen: IJsselakademie.
 • Steege, J. ter (1992). Jacobus Rogerius, een voormalige vlootpredikant.11 [11. Levensbeschrijving van Jacobus Rogerius (geb. ca. 1615), vlootpredikant, van 1645 tot 1649 predikant te Steenwijk.] Old Steenwiek, 9 (2), 35-40.
 • Steege, J. ter (1993). Een bezuiniging in de negentiende eeuw.12 [12. Bezuiniging op de verlichting van de Kleine Kerk in 1811 en volgende jaren] Old Steenwiek, 10 (1), 30-32.
 • Steege, J. ter (1993). Bij het afscheid van de Kleine of Onze Lieve Vrouwekerk.13 [13. Geschiedenis van de Kleine Kerk, waarvan om financiële redenen de Nederlands Hervormde Gemeente afscheid nam.] Old Steenwiek, 10 (2), 45-49.
 • Steege, J. ter (1993). Een restauratie van de Sint Clemenskerk in de zestiende eeuw.14 [14. In 1558 stortte bij zware storm de torenspits van de Sint Clemenskerk in en veroorzaakte ook grote schade aan de kerk.] Old Steenwiek, 10 (4), 99-101.
 • Steege, J. ter (1994). Een Steenwijks Passieboek.15 [15. In 1759 bewerkstelligden de twee predikanten van Steenwijk een passieboek samen te stellen en uit te geven opdat er aparte lijdenspreken gehouden zouden worden.] Old Steenwiek, 11 (1), 13-15.
 • Steege, J. ter (1994). Kerkelijk leven (1984-1994).16 [16. Jubileumnummer.] Old Steenwiek, 11 (2), 57-60.
 • Steege, J. ter (1994). Ds. Henricus Bake, een ongetrouwde predikant (1699-1706).17 [17. Korte levensbeschrijving van Henricus Bake (1663-1706), vanaf 1699 predikant te Steenwijk.] Old Steenwiek, 11 (3), 99-102.
 • Steege, J. ter (1995). Willem Lanius te Steenwijk (1580-1582), een pionier. In P.H.A.M. Abels, J.L. Admiraal, G.N.M. Vis & I. Wormgoor (Reds.). DE KERK IN DE KOP: Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel. (pp. 69-89). Gouda/Delft: Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis/Eburon.
 • Steege, J. ter (1995). De Paaschweide en zijn maker.18 [18. Korte levensbeschrijving van de Steenwijker predikant Petro Parson (1803-1879), schrijver van een versje over het met Pasen spelen met eieren op de Paasweide bij Steenwijk.] Old Steenwiek, 12 (2), 40-43.
 • Steege, J. ter (1995). Johannes Bogerman en de zorg voor de ouderen.19 [19. Kerkelijke armenzorg in 1593 ter hand genomen door Johannes Bogerman.] Old Steenwiek, 12 (4), 146-150.
 • Steege, J. ter (1996). Nijenstede Open. Steenwijk: Hovens Gréve.
 • Steege, J. ter (1996). Het orgel van Petrus van Oeckelen in de Grote Kerk te Steenwijk. Old Steenwiek, 13 (2), 34-39.
 • Steege, J. ter (1997). Hieronymus Alutarius; de predikant die men graag langer had gehouden (1647-1651). Old Steenwiek, 14 (1), 2-7.
 • Steege, J. ter (1997). Nieuwe leden hartelijk welkom (vijftig jaar Hervormd Kerkkoor Steenwijk). Steenwijk: Hovens Gréve.
 • Steege, J. ter (1998). Ds. Henricus Deutelius: “een gequalificeert Persoon” (1650-1659). Old Steenwiek, 15 (1), 4-10.
 • Steege, J. ter (1999). “De Meenthehof”: Serviceflat aan de Westercluft in de Oostermeenthe.20 [20. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van de service-flat “De Meenthehof”.] Steenwijk: Hovens Gréve/Stichting Meenthehof.
 • Steege, J. ter (1999). Kerkelijk leven. In H. Spreen & J.D. van der Tuin (Reds.), Stad en Wold: De gemeenten Steenwijk en Steenwijkerwold in de twintigste eeuw. (pp. 62-78). Steenwijk: Historische Vereniging./Hovens Gréve.
 • Steege, J. ter (1999). Armen- en ouderenzorg vanuit de ‘C’: een stuk sociale zorggeschiedenis vanuit kerkelijke (hervormde) hoek. In H. Spreen & J.D. van der Tuin (Reds.), Stad en Wold: De gemeenten Steenwijk en Steenwijkerwold in de twintigste eeuw. (pp. 255-259). Steenwijk: Historische Vereniging./Hovens Gréve.
 • Steege, J. ter (1999). Ds. Georgius de Mey, een “zeer treffelijk man van grootebequaamheden” (1662-1666). Old Steenwiek, 16 (2), 51-55.
 • Steege, J. ter (2000). De orgelist Mr. Jan (ongeveer 1587-1636). Old Steenwiek, 17 (1), 21-23.
 • Steege, J. ter (2000). Een Steenwijker bijbeluitgave. Old Steenwiek, 17 (2), 47-51.
 • Steege, J. ter (2000). Crimineel gedrag in het Steenwijk van de achttiende eeuw. Old Steenwiek, 17 (2), 84.
 • Steege, J. ter (2000). Tenminste één Steenwijker…21 [21. over de Moderne Devotie].] Old Steenwiek, 17 (4), 110-112.
 • Steege, J. ter (2001). Alexander Comrie, een predikant die voor Steenwijk bedankte. Old Steenwiek, 18 (1), 5-9.
 • Steege, J. ter (2001). Beklonken met een biertje! Old Steenwiek, 18 (2), 52.
 • Steege, J. ter (2001). Prins Maurits bij Steenwijk gewond. Old Steenwiek, 18 (4), 119-120.
 • Steege, J. ter (2002). Sixtus Wijbrandi: stadsorganist te Steenwijk van 1637-1671. Old Steenwiek, 19. (1), 36-36.
 • Steege, J. ter (2002). Oyer Alts, de eerste “evangelische” predikant van Steenwijk. Old Steenwiek, 19. (3), 70-73.
 • Steege, J. ter (2002). De hondenslagers van de Grote en de Kleine Kerk te Steenwijk in de 17e eeuw. Old Steenwiek, 19. (3),80-81.
 • Steege, J. ter (2003). De “onstichtelijke gewoonte” van sommigen. Old Steenwiek, 20 (2), 60-61.
 • Steege, J. ter (2004). Carel Jan Delbrugge, organist te Steenwijk (1751-1814).22 [22. Nagelaten en onuitgegeven artikel van Ds. J. ter Steege. Aanwezig in de bibliotheek van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.] 2 p.
 • Steege, J. ter (2004). Christiaen Voore (eind 16e, begin 17e eeuw).23 [23. Ibidem] 2 p. Steenwijk:
 • Steege, J. ter (2004). Ds. Jac. Van Belkum 1851-1933.24 [24. Ibidem] 2 p. Steenwijk:
 • Steege, J. ter (2004). De buurtschap ‘Aent Verlaet’. Old Steenwiek, 21 (2), 37-40.
 • Steege, J. ter (2005). Het kerkzilver in de Grote of St. Clemenskerk. In J.D. van der Tuin (red.), Steenwijker Oudheden: Uitgegeven ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Steenwijk als stad. (pp. ?), Steenwijk: Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.
 • Steege, J. ter (2005). Het orgel van de Grote kerk. In J.D. van der Tuin (red.), Steenwijker Oudheden: Uitgegeven ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Steenwijk als stad. (pp. ?), Steenwijk: Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.
 • Steege, J. ter (2005). Naar de laatste mode gekleed. Old Steenwiek, 22 (1), 23-24.
 • Steege, J. ter (2005). Torenblazen met oudjaar. Old Steenwiek, 22 (4), 136-137.
 • Steege, J. ter (2005). Gebrandschilderde ramen van de Grote Kerk. Old Steenwiek, 23 (3), 109-112.
 • Steege, J. ter (2007). Bouwen achter het scherm.25 [25. Over het tot stand komen van het orgel in de Grote Kerk in 1861.] Old Steenwiek, 24. (3), 129-135.
 • Steege, J. ter (2009). De Gasthuiskerk te Steenwijk. Old Steenwiek, 26. (1), 26-28.
 • Steege, J. ter (2012). Engelbertus Curtensius (1631-1702). Old Steenwiek, 29. (2), 50-55.
 • Steege, J. ter (2012). Noodweer in en rond Steenwijk. Old Steenwiek, 29 (4), 117-119.
 • Steege, J. ter (2015). Steenwijk en zijn kerken in de vijftiende eeuw. Old Steenwiek, 32. (4), 115-120.
 • Hul, R.M. van ’t (mei, 2022). Bibliografie van Jan ter Steege (Groningen, 26 augustus 1936 – Zwolle, 5 juli 2006).

Gebruikte bron: https://www.historischeverenigingsteenwijk.nl/bibliotheek/index.pdf

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.