Wormgoor, Dr. Ingrid

Dr. Ingrid Wormgoor (1956), studeerde geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen (1975-1983), mediëviste, streekconcervator Noordoost-Overijssel (1985-1990), museumconsulent voor Overijssel Culturele Raad Overijssel (1990-1993), freelance historicus, redacteur en consulent (1993-heden), redacteur Scribbr (dec. 2016-heden).

Promoveerde op 29 maart 2007 bij prof. dr. D.E.H. de Boer tot Doctor of Philosophy aan de Rijksuniversiteit Groningen op een dissertatie: ‘Uit vrije wil en voor zijn zielenheil: kerkelijke instellingen in Zwolle en hun functioneren binnen de stedelijke samenleving tot 1580’.

Over Ingrid Wormgoor:

 • Zwaag, K. van der (2007, 30 maart). Aards belang ging boven zielenheil: Ingrid Wormgoor promoveert op verhouding kerk en overheid in voor-reformatorisch Zwolle. Reformatorisch Dagblad: Katern Nieuws, p. 2.

Werken van Ingrid Wormgoor:

 • Wormgoor, I. (1987). Het Bethlehemklooster in Zwolle. De stichting en de verhouding tot het Bethlehemklooster bij Doetinchem. In J.H. Drentje, W.A. Huijsmans & N. Lettinck (Reds.). Zwols Historisch Jaarboek, 1987 (pp. 7-29). Zwolle: Zwolse Historische Vereniging.
 • Wormgoor, I. & Wurff, A. van der (Reds.) (1987). De Zwolse mummie. Zwols Historisch Tijdschrift, 4 (2), 1-35.
 • Hagedoorn, J. & Wormgoor, I. (Reds). (1987). Domus Parva: Het eerste huis van de Moderne Devoten te Zwolle. Zwols Historisch Tijdschrift, 4 (3), 38-42.
 • Wormgoor, I. (1989). Het kasteel van Hardenberg. Romeinse vesting of middeleeuwse versterking? Rondom den Herdenbergh, 6, 562-566; 575-578.
 • Wormgoor, I. (1990). Herxen, Hendrik van (vóór 1415-1487). In J. Folkerts e.a. (Reds). Overijsselse biografieën 1. (pp. 97-100.)
 • Wormgoor, I. (1992). De eerste pastoors van de St. Michaëlskerk. Zwols Historisch Tijdschrift, 9 (1), 38-42.
 • Wormgoor, I. (1993). Van paardetram en scholierenlijn. ZHT, 10 (4), 136-137.
 • Wormgoor, I. (1994). Overijssels calendarium.1 [1. Van jaartallen voorzien overzicht van Overijsselse bestuurders, bestuurlijke feiten en bijzondere gebeurtenissen, t.b.v. geschiedkundige activiteiten zoals herdenkingen, tentoonstellingen, publicaties e.d.] Zwolle: Culturele Raad Overijssel.
 • Wormgoor, I. (1994). 100 jaar Zwolse brandweer. Zwols Historisch Tijdschrift, 11 (2), 36-80.
 • Wormgoor, I. (1995). Onze Lieve Vrouwe Kapel, de tweede kerk van Zwolle. In P.H.A.M. Abels (Red.) De Kerk in de Kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel (p. 47-68) Delft: Eburon.
 • Wormgoor, I. (1996). De eerste jaren van het Oldeconvent. Zwols Historisch Tijdschrift, 13 (4), 112-117.
 • Wormgoor, I. (1997). Het heerlijke werk van kinderzorg.2 [2. Uitgegeven t.g.v. het 90-jarig bestaan van Vereniging Kinderzorg te Zwolle.] Zwolle: Vereniging Kinderzorg.
 • Wormgoor, I. (1998). Ommen op de drempel van de moderne tijd: beelden uit de jaren 1890-1950. Kampen: IJsselacademie.3 [3. Publikaties van de IJsselakademie; 110.]
 • Wormgoor, I. (2001). Zwolse vrouwenhuizen omstreeks 1400. Zwols Historisch Tijdschrift, 18 (1), 18-26.
 • Wormgoor, I. (2007). Uit vrije wil en voor zijn zielenheil: kerkelijke instellingen in Zwolle en hun functioneren binnen de stedelijke samenleving tot 1580. (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.) Zwolle: Waanders.
 • Wormgoor, I. (2011). Honderd jaar Remonstrantse Broederschap in Zwolle. ZHT, 28 (2), 94-103.
Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.