Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie 1956

Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie 1956, 10e jaargang
INHOUD
Blz.
Ir. J.B.G.M. Ridder de van der Schueren,
Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel
Ten geleide 3
Redactie Ter inleiding 5
Aar van de Werfhorst (Wassenaar) De oude vrouw, romanfragment 9
Henri Th. Timmerman (Zwolle) Oorlogsmonumenten in Overijssel 23
Rie Peet (Deventer) Drie verzen 47
Mr. J.C. de Wit (Zwolle) Toneel over de IJssel 51
Nico J. Wilkeshuis (Deventer) Drie verzen 70
H. Braber (’s-Gravenhage) Uitspannen en ontspannen in het landelijke Overijssel 73
Ferdinand van Wijck (Glanerbrug) Vier verzen 82
J. Vos (Zwolle) Portret van een patriot 87
W. Gijsen (Zwolle) Vier verzen 115
C.M. van Hille-Gaerthé De Waterstéég 120
Henri Th. Timmerman (Zwolle) Kasteel Twickel 136
H. Klaassen (Albergen) Nao ’t Paosveur 153
Hilma Zuyderduyn (Zwolle) Carolientje en haar kinderen 158
Herman Korteling (Deventer) Beeldende Kunst in Overijssel 167
Reproducties van schilderijen en beeldhouwwerken:
Jhr. C.E. Graswinckel Meisjesportret 50
Jo Pessink Woonschuiten 60
Martin Stolk Gevelsteen voor school 69
Onbekend Twee muurschilderingen in de Grote kerk te Deventer 98
Han Douma Korenland 114
Henk Schuring Schilderij 119
Onbekend Madonnabeeld 157
Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.