Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie 1954

Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie 1954, 8e jaargang
INHOUD
Bladz.
Ter inleiding 3
Dr C.C.W.J. Hijszeler (Enschede) Willem H. Dingeldein 7
M. Camstra (Zutfen) De aanzegging 9
Henri Th. Timmerman (Zwolle) Spel van Natuur en Cultuur 14
J.J. Hof (’s-Gravenhage) Giethoorn 40
Mr C.W. van der Pot (Groningen) De havezathen van Noordwestelijk Salland 48
H. Alma (Zwolle) Bewerking van een studie over „Democratisering”
van de cultuur door Drs J. Henrick Mulder
58
W.F. Caron (Deventer) Oude Koers 69
Ruime Keus 70
Zinsbegoocheling 71
Oorlogskraam 72
Herman Korteling (Deventer) Wat Klein Duumken in Deventer is oaverkommen 73
Nico Wilkeshuis (Deventer) Bekentenis 76
Het zoveelste voorjaar 77
Na het feest 78
Het voorlaatste oordeel 79
B.C. Sluijk (Hengelo) Hengelo in vorige eeuwen 80
Ir M. van Daalen (Hengelo) Hengelo nu en in de toekomst 88
Jos. van Wely O.P. (Zwolle) Dr H.J.A.M. Schaepman 1844—1903 96
A. Buter (Goor) Daar komen de Schutters 105
J.M. Legtenberg (Hengelo) In memoriam W.H. Dingeldein 118
Zunne-blòeme 119
Leevde-blòeme 120
J. Stroosma (Enschede) Expositie te Almelo 121
Herman Korteling (Deventer) Beeldende Kunst in Overijssel 126
Reproducties van schilderijen:
Wim ten Broek Kasteel „Wegdam” bij Goor 53
A.C. de Vos Slapend kind 60
Louis Derijks Moeder Maria 61
Kees Zwolsman Landschap 76
Eef de Weerd Portret Dr V 77
H. van Steenwijck Donker overwelfd gebouw 109
W.P. Regenspurg Pul en theepot 116
Dr C.F. Diesch Straatje te Entrevaux 117
Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.