Charitas 1870

INHOUD
Bladz.
Voorbericht VII.
Algemeene Christelijke Feestdagen. — Israëlietische Feestdagen. — Jaartellingen en Tijdkringen. — De Zondagsletter IX.
Eclipsen X.
Kalender XI.
Verjaardagen van het Koninklijk Huis XVII.
Bestuur van het Gr∴ O∴ der Nederlanden, onderhoorige Koloniën en Landen XVIII.
Naamlijst der regelmatig werkende Loges, benevens die harer Voorzz∴ MM∴ en Secretarissen XIX.
Redactie van het Jaarboekje Charitas XXVI.
Staat en Verslag van de L∴ »Le Profond Silence,” in het O∴ van Kampen XXVII.
Staat en Verslag van de L∴ »Le Préjugé Vaincu,” in het O∴ van Deventer XXX.
Staat en Verslag van de L∴ »Fides Mutua,” in het O∴ van Zwolle XXXVI.
Eenige bijdragen tot de geschiedenis der Vrijmetselarij, door B∴ M. van Doorninck XLI.
MENGELWERK.
Bladz
Verslag van het feestelijk leggen van den eersten steen, bestemd voor den nieuwen Tempel van de L∴ Fides Mutua, door B∴ J.M. Gorter 3
Deugd (Bladvulling), door B∴ T. C. 12
Natuur en Waarheid, door B∴ Ph. Bello 13
Maçonnieke Lectuur, door B∴ J.P. Vaillant 22
_______________↓_______________


|pag. VI|
Invallende Gedachten (Bladvulling), door B∴ T.C. bl. 27, 31, 63, 115, 129.
Durven, door B∴ A.F.H. de Lespinasse 28
Drie Tafelstukjes (gevolgd en eigen), door B∴ S.H. ten Cate 32
Het Eeuwig Oosten, door B∴ A.F. Sifflé 37
Maçonnieke Gelijkheid, door wijlen B∴ M 42
Il faut laver son linge en familie, door B∴ M. de Sitter 48
Het Honderdvijftig-jarig Maç∴ jubilé (Bijdrage tot de geschiedenis der Orde in ons land), door B∴ S. Susan 51
Toespraak aan een Bank∴, door B∴ H.J. Hein 64
Bloedverwantelijke Liefde (Bladvulling), door B∴ A.F.H. d. L. 69
Maçonnieke Wetenschap, door B∴ G.J. Dozy 70
Openhartige Gedachtenuiting over een gewichtig wetsartikel, door B∴ C.H. Hein 76
Broedertrouw (Afscheidslied), door B∴ A.F.H. de Lespinasse 83
Zelfkennis, door B∴ S.H. ten Cate 85
Toespraak tot nieuw aangenomen BB∴, door B∴ A.F.H. de Lespinasse 100
Des Menschen binnenste een Maç∴ T∴, door B∴ Eduard Brandes Sz. 102
Eene roeping der Vrijmetselarij, door B∴ J. Persant Snoep 106
Oud- en Nieuw-Jaar, door B∴ H.J. Hein 113
Winter en Loge-Arbeid (na eene Rec∴), door B∴ J.H.P. Ennema 116
De Steen der Wijzen, door B∴ M. Oppenheimer 119
De Drie Tempels (Fragm∴ van een bouwst∴), door B∴ H. Zeeman 123
Over de vruchtbaarste en doelmatigste wijze van maçonn∴ arbeid, die het meest overeenstemt met de gronddenkbeelden der V∴ Mrij, door B∴ A. Cramer, vrij vertaald door B∴ J.H.P. Ennema 130
Bladvulling, door B∴ C.H. Hein 151
Vragen 152
_______________↓_______________


|pag. VII|
Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.