Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1846. Elfde Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1845.

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1846. Twaalfde Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1845.

 

INHOUD

Zons- en Maanverduisteringen.
Jaartellingen en Feestdagen.
Verjaardagen van het Koninklijk geslacht.

Hanse-zaken.
De tongvallen in Nederland, door Dr. J.H. Halbertsma.
Verhaal eener gebeurtenis te Scheveningschen visschers-tongval, door C. Gébel.
De orkaan, in den Scheveningschen visschers-tongval, door C. Gébel.
Noordwijk aan zee.
Flaauwe herinneringen aan een bezoek op een Hollandsch zeedorp, tegen het einde der vorige eeuw.
Zaandammer guurtje. 1770, door T.E.
Aanmerking, door T.E.
Sunte Maartens lied, welke door de kinderen te Medemblik, tegen slagttijd langs de straten gezongen word.
Roermonder tongval, door Dr. J.H. H.
Beschrijving van de Havezathen in Overijssel, door F.A. Ebbinge Wubben. Oude Deventer munt.
Oud Nederlandsch muntstuk, door J.M. v. R.
Oirphede-boeken.
Plan tot stichting eener Provintiale school te Deventer in 1580.
Watervloed in 1552, door C.J.
Watervloed in 1658.
Eene volkplanting der Sicambren in Hongarije, door Mr. J. de Wal.
Geschiedkundige herinneringen betreffende de stad Oldenzaal, door J. Weeling.
De Deventer dichter Jan van der Veen, door W. van der Linde Hz.
De Dooden-lantaarn of Luchte te Deventer (met eene afbeelding), door W. van der Linde Hz.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.