Frijhoff, Prof. Dr. Wilhelmus Theodorus Maria (Willem)

Prof. Dr. Wilhelmus Theodorus Maria (Willem) Frijhoff (Zutphen, 31 mei 1942), studeerde filosofie en theologie (1960-1966), geschiedenis en sociale wetenschappen Parijs,Sorbonne, vervolgens Paris I en IV universiteiten en de École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) (1966-1971), medewerker EHESS (1971-1981), Historicus, wetenschappelijk medewerker Universiteit van Tilburg (1981-1983), hoogleraar maatschappijgeschiedenis Erasmus Universiteit Rotterdam (1983-1997), hoogleraar geschiedenis van de Nieuwe Tijd Vrije Universiteit Amsterdam (1997-2007).

Prof. dr. Willem Frijhoff


Promoveerde in 1981 aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift: La société néerlandaise et ses gradués, 1575-1814: Une recherche sérielle sur le statut des intellectuels. Amsterdam: APA/Holland University Press.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over: Prof. Dr. Wilhelmus Theodorus Maria (Willem) Frijhoff
 
– Furnée, J.H. & Taverne, E. (2007) De herinnering aan de stad is eindig: Interview met historicus Willem Frijhoff. Stadsgeschiedenis, 2 (1), 66-80.
– Eijnatten, J. van, Lieburg, F. van & Waardt, H. de (Red.). (2007) Heiligen of helden: Opstellen voor Willem Frijhoff.1 [1. Bundel met artikelen van promoti van Willem Frijhoff t.g.v. zijn emeritaat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.] Amsterdam: Bakker.
 
Werken van Prof. Dr. Wilhelmus Theodorus Maria (Willem) Frijhoff:
 
– Frijhoff, W.Th.M. (1970) Le pèlerinage dans la vie religieuse des Pays-Bas, forme de continuité religieuse: l’exemple du Lieu-Saint de Hasselt (O.).2 [2. Ongepubliceerde scriptie o.l.v. Alphonse Dupront; ex. aanwezig HCO Zwolle; parochiearchief Hasselt en Meertens Instituut.] (mémoire de maîtrise). Faculté des Lettres, Université de Paris, Paris.
– Frijhoff, W.Th.M. (1974) Valeurs et valorisation. Réflexions à propos d’un pèlerinage [Hasselt]. Spiritus. Expérience et recherche missionnaires, 15 (55), 75-89.
– Frijhoff, W.Th.M. (1977) De Heilige Stede van Hasselt (Ov.). Gestalte, waarden en functies van een herleefde bedevaart in een diaspora-parochie. Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, 7, 14-54.
– Frijhoff, W.Th.M. (1978) De Heilige Stede van Hasselt (Ov.). Gestalte, waarden en functies van een herleefde bedevaart in een diaspora-parochie. Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 20 (1), 31-71.
– Frijhoff, W.Th.M. (1980) Geloofsleven, politiek en maatschappij. Hypothesen over de middeleeuwse oorsprong van de Heilige Stede van Hasselt (Ov). Volkskundig bulletin, 6 (1), 1-25.
– Frijhoff, W.Th.M. (1982) De Heilige Stede. In Freek Pereboom, Roel Bosch & J.J.P. Boezeman (Reds.), Uit de geschiedenis van Hasselt (pp. 17-30), Kampen: IJsselakademie.
– Frijhoff, W.Th.M. (1982) Deventer en zijn gemiste universiteit. Het Athenaeum in de sociaal-culturele geschiedenis van Overijssel. Versl. en Mededel. VORG, 97, 45-79.
– Frijhoff, W.Th.M. (1988) Het Oratoire van Bérulle en de geest van Windesheim. In P. Bange, C. Graafland & A.G. Jelsma (Reds.), De doorwerking van de Moderne Devotie: Windesheim 1387-1987. (pp. 193-207, 310), Hilversum: Uitgeverij Verloren.
– Frijhoff, W.Th.M. (1993) Ritual acting and city history: Haarlem, Amsterdam and Hasselt. In: Heidi de Mare & Anna Vos (Reds.), Urban rituals in Italy and the Netherlands. Historical contrasts in the use of public space, architecture and the urban environment (pp. 93-106) Assen: Van Gorcum.
– Frijhoff, W.Th.M. (1993) Het Athenaeum van Deventer. Een stedelijke hogeschool en haar studenten. In H.W. Blom, H.R. Krop & M.R. Wielema (Reds.), Deventer denkers: De geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Deventer. (pp. 9-27), Hilversum: Uitgeverij Verloren.
– Frijhoff, W.Th.M. (2001) De oorsprong van de Heilige Stede van Hasselt. IJsselacademie, 24 (4), 100-108.
– Frijhoff, W.Th.M. (2002) The Holy Shrine of Hasselt: Forms, values and functions of a revived pilgrimage. In W.Th.M. Frijhoff Embodied belief: Ten essays on religious culture in Dutch history. (pp. 235-273), Hilversum: Verloren.

Category(s): Auteurs

Comments are closed.