Moll, Willem

Prof. Dr. Willem of Guilielmus 1 [1. Guilielmus is latijn voor Willem] Moll (Dordrecht, 28 februari 1812 – Amsterdam, 16 augustus 1879), zn van Jan Willem Moll (1781-1853), tabakshandelaar, koopman en Johanna van der Koogh (1779-1847). 1e huwelijk op 28 juni 1837 te Dordrecht met Elizabeth van Brakel (Dordrecht, 6 april 1815 – 11 februari 1848), dr. van Gerrit van Brakel (1790-1865) en Catharina van der Koogh (1788-1819), 2e huwelijk op 12 junli 1850 te Arnhem met Anna Elisabeth Henriette Theodora Voet (Delft, 6 december 1819 – Utrecht, 31 maart 1890), dr. van Goswin Voet van Vormizeele (1796-1871) en Sebilla Cornelia Brinkman (1800-1871)

Werken van Prof. Dr. Willem Moll:
 
– Moll, W. (1857) De Krocht der Lebuinus-Kerk te Deventer. Kalender voor de Protestanten in Nederland,2 [2. Uitgegeven door Vereeniging tot beoefening van de Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland.] 2, 92-97.
– Moll, W. (1858) Johannes Brinckerinck en zijn Klooster te Diepenveen. Kalender voor de Protestanten in Nederland, 3, 66-85.
– Moll, W. (1858) Leeringen van Johannes Brinckerinck, uit zijne onuitgegevene collatien verzameld. Kalender voor de Protestanten in Nederland, 3, 86-92.
– Moll, W. (1858) Diepenveensche Oudheden. Kalender voor de Protestanten in Nederland, 3, 93-98.
– Moll, W. (1859) Gerlach Peters en zijne Schriften. Eene Bijdrage tot de kennis van den leterarbeid der school van Geert Groote en Florens Radewijns. In N.C. Kist & W. Moll (Reds.) Kerkhistorisch Archief, 2 (pp. 145-246) Amsterdam: P.N. van Kampen.
– Moll, W. (1862) Een goede leer van Meester Gherit die Groot. In N.C. Kist & W. Moll (Reds.) Kerkhistorisch Archief, 3 (pp. 320-??) Amsterdam: P.N. van Kampen.
– Moll, W. (1866) Acht collatien van Johannes Brinckerinck, eene bijdrage tot de kennis van den kanselarbeid der Broeders van het gemeene leven, uit de handschriften der vijftiende en zestiende eeuw. In N.C. Kist & W. Moll (Reds.) Kerkhistorisch Archief, 4 (pp. 97-167) Amsterdam: P.N. van Kampen.
– Moll, W. (1870) Geert Groote de ketterhamer. In W. Moll & J.G. de Hoop Scheffer (Reds.). Studien en Bijdragen op ’t gebied der historische theologie, I (pp. 343-346) Amsterdam: G.L. Funke.
– Moll, W. (1870) Geert Groote een edelmoedig boekverzamelaar. In W. Moll & J.G. de Hoop Scheffer (Reds.). Studien en Bijdragen op ’t gebied der historische theologie, I (pp. 347) Amsterdam: G.L. Funke.
– Moll, W. (1870) Geert Groote’s verklaring aangaande den inhoud zijner prediking te Utrecht. In W. Moll & J.G. de Hoop Scheffer (Reds.). Studien en Bijdragen op ’t gebied der historische theologie, I (pp. 404-411) Amsterdam: G.L. Funke.
– Moll, W. (1872) Geert Groote’s sermoen voor Palmzondag over de vrijwillige armoede. In W. Moll & J.G. de Hoop Scheffer (Reds.). Studien en Bijdragen op ’t gebied der historische theologie, II (pp. 425-469) Amsterdam: G.L. Funke.
– Moll, W. (1876) Geert Groote’s raadgevingen aan eene kluizenaarster. In W. Moll & J.G. de Hoop Scheffer (Reds.). Studien en Bijdragen op ’t gebied der historische theologie, III (pp. 430-437) Amsterdam: G.L. Funke.
– Moll, W. (1879) Thomas a Kempis. Volks-almanak voor 1880, 81-96.
– Moll, W. (1880) Geert Groote’s Dietsche vertalingen. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 13

Category(s): Auteurs

Comments are closed.