Godefridus de Busco

BUSCO (Godefridus de), Dominicaan. Hij behoorde tot het klooster van Zwolle en bekleedde daar het prioraat in 1487. In 1485 werd hij door den vicaris-generaal der hollandsche congregatie belast met het bestuur der kloosters in Pruisen, Pommeren en Lijfland. In 1496 was hij prior te ’s Gravenhage en moest in 1502 op bevel van den vicaris-generaal visitatie houden in de kloosters van Holland en Gelder. Zie: B. de Jonghe, Desolata Batavia Dominicana 191. [G.A. Meijer] Bron: NNBW, deel 1 p. 515, 516, (Huygens ING)

Comments are closed.