Chartularium

cartularium = oorkondenboek, middeleeuws register waarin akten werden afgeschreven.

Comments are closed.