Steenwijk en de revolutie van de 18e eeuw. 1780-1787

STEENWIJK

en

de revolutie van de 18e eeuw

door W. Logtmeier.

Genemuiden – 1981.

Scriptie M.O. – Stichting Noordelijke Leergangen

Zwolle.

[ ]

Voor Mathilde
en de kinderen

[ ]

Plattegrond van Steenwijk door de bekende tekenaar Bleau (1649) Zie: www.datnarrenschip.nl/product/2469

Plattegrond van Steenwijk door de bekende tekenaar Bleau (1649)
www.datnarrenschip.nl

Ode aan Steenwijk.

Steenwijk mijn geboortestad, aan jou wijd ik mijn woorden
mijn jeugd was hier en veel geluksaceoorden.
Die blijven bij, waarheen ik ga en doen me steeds weerkeren
naar jou, waar ik mij thuisgevoel na afscheid, vele keren.

We komen één voor één terug, van ver zien wij de toren
als trouwe wachter staat zij daar, haar beeld ging nooit verloren.
Een laatste groet gaf zij ons mee, een groet maar ook een zegen
zo wordt gezocht een levenskans op ver en vreemde wegen.

De kamp waarop het koren rijpt, de bosviool gaat bloeien
daar pluk je ’t schoonste veldbouquet, niets kan mijn oog meer boeien.
Een vergezicht vol licht en kleur en verderop wat huizen
zo klein van ver, daar bij de wei hoor ik de bomen ruisen.

Dat weggetje, waar wilgen staan, komt steeds in mijn gedachten
daar zongen wij een vrolijk lied van bloemen en lente verwachten.
En hoor ik soms die melodie, ’t is aan die plek gewijd,
dan ben ik plots daar weer terug als kind in vroeger tijd.

Eenmaal was jij een vestingstad, de wallen gaan getuigen
uit vroeger tijd die vrijheidsdrang, de wil van nimmer buigen.
Bewaar die wallen in je hart, ga fier en vrij door ’t leven
een Steenwijker is onvervaard, die eer zal ieder geven.

(dichter onbekend)

[ ]

Steenwijk en de revolutie
van de 18e eeuw.

Voorwoord.

Deze scriptie is geschreven teneinde een werkstuk te leveren voor het behalen van een M.O.-akte en om tevens een bijdrage te leveren in het onderzoek naar de geschiedenis van Steenwijk.
Er is gekozen voor de jaren 1780 – 1787 omdat velen die een M.O.-opleiding volgen een onderzoek verricht hebben naar de Patriotten in een plaats in Overijssel. Het vermoeden bestond dat Steenwijk in die jaren een andere rol speelde dan de rest van Overijssel. Dit zal in het navolgende werkstuk aangetoond worden.
Enkele personen en instanties zijn mij zeer ter wille en tot steun geweest bij het tot stand komen van deze scriptie. In het bijzonder ben ik dank verschuldigd aan:
– Dr. M.A.M. Franken, voor de kritische begeleiding en zijn stimulerende opmerkingen en adviezen;
– de gemeente Steenwijk voor het ter inzage geven van bescheiden in het gemeente-archief en met name de heer D. Buiter voor de manier waarop hij mij wegwijs heeft gemaakt in het Oud-Archief der Gemeente Steenwijk;
– en last but not least mijn vrouw voor het type- en correctiewerk en de vele stimulansen die zij mij gaf bij het tot stand komen van de tekst.

Genemuiden, maart 1981                              W. Logtmeier.

[ ]

INHOUDSOPGAVE.

1. Inleiding Pagina 1
2.1. De politieke situatie in Overijssel in de 18e eeuw ,, 5
2.2. Het bestuur van de Stad Steenwijk ,, 9
2.3. Een sociaal-economische schets van Overijssel en Steenwijk ,, 10
3. Steenwijk en de revolutie van de 18e eeuw ,, 15
3.1. De strijd om de handhaving van de aloude privilegiën ,, 16
3.2. De Patriottische en Prinsgezinde burgervrijcorpsen ,, 23
3.3. De Restauratie in Steenwijk ,, 38
3.4. De samenstelling van de twee vrijcorpsen ,, 41
3.5. De verkiezing van de magistraat op Sint Pauls bekering ,, 44
4.1. Samenvatting ,, 47
4.2. Tot besluit ,, 50
Literatuurlijst ,, 55
Bronnen ,, 57
Bijlagen ,, I
Noten hoofdstuk 1 ,, V
Noten hoofdstuk 2 ,, VI
Noten hoofdstuk 3 ,, IX
Noten hoofdstuk 4 ,, XIII
Category(s): Steenwijk
Tags: , ,

Comments are closed.