Wilsum

Dijkdoorbraken en overstromingen

– Pelkwijk, J. ter (1826) Beschrijving van Overijssels watersnood in 1825. Zwolle: Clement de Vrie en Van Stegeren.

Flora- en vegetatieinventarisatie

– Krijger, E. & Gaasenbeek, H. (1958) Hank bij Wilsum. IJsseloevers (september).
– Voo, E. E. v.d. (1956) Hank bij Wilsum. 1. juni, 11 juli, 14 augustus 1956. In: ?

Geschiedenis

– Reijers, A.J. (1931) De Brandenberg te Wilsem (Afgebrand Donderdag 4 Dec. 1930). Kamper Almanak, 161-164.
– Paasman, J.A. (1995) Aan de monding van de IJssel. Een historische schets van de gemeente Grafhorst, Kamperveen, Wilsum, IJsselmuiden, Zalk en Veecaten. IJsselmuiden: Gemeente IJsselmuiden.
– Wetering, J.G. van de (2001) Vergeten levens. Geschiedenissen van het Sallandse land.1 [1. Publicaties van de IJsselacademie, 144.] Kampen: IJsselacademie.
– Seijbel, M. (z.j.) Bekende en onbekende ORGELS langs de IJssel (provincie Overijssel). Elburg: Stichting Nat. Historisch Orgelmuseum.

Grootburgerrecht, Stadserven, weiden, Verpachting

– De Wilsummerweerd. K. Leefers. In: IJsselakademie 3 (1980) p. 13-15.

Kerkgeschiedenis

– Een korte bespreking van het kerkje te Wilsum. F.A. Hoefer. In: Verslag van de handelingen der 83ste vergadering van de VORG, gehouden te Deventer de 6e juni 1899. p. 18-26.
– Enkele aanteekeningen omtrent de kerk te Wilsum. F.A. Hoefer. In: VORG 23e stuk (1904). p. 46-47.
– De Hervormde kerk te Wilsum oudste kerk te Wilsum. De restauratie en ingebruikname. H.J. Fijnenberg. De Walburg Pers 1983. 45p.
– De Gereformeerde Kerk van Wilsum in de negentiende en twintigste eeuw. Willie Marskamp. 2001. 174p.

Onderwijs

– Het onderwijs in Overijssel tussen 1830 en 1850 volgens de rapporten van de inspecteur Wijnbeek. R. Reinsma In: In: VORG. 79e stuk (1964) p. 77-115 en VORG. 80e stuk (1965) p. 225-228

Openbare werken

– Een groot werk in een klein dorp. A.K. Versteeg. In: Gemeentewerken 7 (1978) p. 54-110.

Stadsrecht

– Stadregt van Wilsum. A. Telting. In: Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten. Eerste deel. Vijftiende stuk. Zwolle, De Erven J.J. Tijl. 1903, 10p.

Wandelingen

– Wandelen door het IJsseldal en de Hanzesteden (tocht loopt van Deventer via Olst, Wijhe, Windesheim, Zwolle en Wilsum naar Kampen & stadswandelingen door Deventer, Zwolle en Kampen). ISY & EVY Zwolle. Prisma op stap, 1984. 96p.

Waterschap, Dijken, Kustbescherming

– Van de Hunnepe tot de zee. De geschiedenis van het Waterschap Salland. Theo Spek, Frits David Zeiler, Edwin Raap en Freek Pereboom. IJsselakademie, Kampen. 1996. 264p.

Category(s): Wilsum
Tags:

Comments are closed.