Elte, Salomon (Sam)

Salomon (Sam) Elte (Alkmaar, 5 januari 1889 – Zwolle, 17 augustus 1955), Leraar Nederlands en Geschiedenis HBS Zwolle; Rector Joods Lyceum Zwolle (1941-43); Rector Joods Lyceum Enschede. Zn. van Salomon Elte, broodbakker (1855-1924) en Rebekka van Thijn (1864-1947). Gehuwd op 27 augustus 1919 te Haarlem met Fijtje Heijselaar (Alkmaar, 16 oktober 1897 – 1998), onderwijzeres. Dr. van Jacobus Theodoor Heijselaar (1875-1852), barbier, kappper en Antje de Beurs (1877-1947)

© Stichting Judaica Zwolle

Over Salomon Elte:
 
– Geesink, J. (1956). In memoriam S. Elte. Versl. en Meded, VORG, 71, 7-10.
– Salomon Elte (1889-1955) (2014, 4 maart) In Wie is Wie in Overijsel. Geraadpleegd op 12 november 2018, van https://www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/415-salomon-elte
– Sam was gemengd gehuwd. (z.d.). In Stichting Judaica Zwolle. Geraadpleegd op 12 november 2018, van http://www.judaica-zwolle.nl/article.php?articleID=174
 
Werken van Salomon (Sam) Elte:
 
– Elte, S. (1930). Interdict en gildenwoelingen te Zwolle in het begin der vijftiende eeuw. In Dr. M.G. de Boer, Prof. Dr. D. Cohen, Dr. J.G. van Dillen, Dr. H.A. Enno van Gelder & Dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel (Reds.). Tijdschrift voor geschiedenis, 45, (pp. 374-389) Groningen: P. Noordhoff N.V.
– Elte, S. (1930). Wanneer is men begonnen rekening en verantwoording van de stadsinkomsten en -uitgaven van Zwolle schriftelijk af te leggen?. Versl. en Meded, VORG, 47, 169-173.
– Elte, S. (1930, 15 maart). Schetsen uit Oud Zwolle, 1. Zwolle’s Stadsrecht. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (63, Derde Blad).
– Elte, S. (1930, 22 maart). Schetsen uit Oud Zwolle, 2. Zwolle’s Stadsrecht. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (69, Vierde Blad).
– Elte, S. (1930, 29 maart). Schetsen uit Oud Zwolle, 3. Uiterlijk aanzien. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (74, Vierde Blad).
– Elte, S. (1930, 5 april). Schetsen uit Oud Zwolle, 4. Uiterlijk aanzien. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (81, Vijfde Blad).
– Elte, S. (1930, 12 april). Schetsen uit Oud Zwolle, 5. Uiterlijk aanzien. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (87, Vijfde Blad).
– Elte, S. (1930, 19 april). Schetsen uit Oud Zwolle, 5. De Revolutie Jaren. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (93, Vijfde Blad).
– Elte, S. (1932). Dienstverhoudingen van overheidspersoneel in de middeleeuwen. Versl. en Meded, VORG, 49, 18-34.
– Elte, S. (1933, 22 april). Een Merkwaardige Moordzaak uit 1459 in Zwolle. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (95, Vijfde Blad), 2.
– Elte, S. (1934). Sprekers, tooneelvoorstellingen en rederijkerij in de 15e en 16e in Zwolle. Versl. en Meded, VORG, 50, 6-21.
– Elte, S. (1934). Wederdooperij in Zwolle omstreeks 1535. Nieuwe Rotterdamse Courant
– Elte, S. (1935). Het conflict van de magistraat van Kampen en den vicecureyt Gerrit Willemsz. van Plo in het jaar 1567. Versl. en Meded, VORG, 51, 90-111.

  • Elte, S. (1936). ‘Godsdienstige conflicten in Zwolle in het tijdvak van 1530-1580’. Versl. en Meded, VORG, 52, 1-70.

– Elte, S. (1937). Bescheiden betreffende de Hervorming in Zwolle. Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, 58, 51-133.
– Elte, S. (1938, 5 mei). Een officieel bezoek van den hertog van Alva aan Kampen 5-6 augustus 1568. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 11.
– Elte, S. (1939). Rumor in casa, Kampen. 1567. Kamper Almanak, 1939/’40, 198-218.
– Elte, S. (1939, 15 juli). Schetsen uit de geschiedenis van het Zwolse Gymnasium. Rector Johannes Cele I. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 5.
– Elte, S. (1948). Enige bijzonderheden uit de geschiedenis van het Lager Onderwijs te Zwolle in de 17de en 18de eeuw. De Vacature,1 [1. Nieuws en Advertentieblad voor het Onderwijs. Uitgever: W.J. Thieme & Cie: Zutphen.] 64,
– Elte, S. (1949). De poging om in Zwolle de draperie te vestigen in de tweede helft der vijftiende eeuw. Versl. en Meded, VORG, 64, 54-62.
– Elte, S. (1949-50). De zaak van Frederik Brecheling te Zwolle 1667. In Dr. J. Lindeboom2 [2. Hoogleraar der Rijks-Universiteit te Groningen], Dr. M. van Rhijn3 [3. Hoogleraar der Rijks-Universiteit te Utrecht.] & Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink4 [4. Hoogleraar der Rijks-Universiteit te Leiden.] (Reds.). Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 5 [5. Nieuwe Serie], 37, (pp. 110-120.) ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
– Elte, S. (1951). De rechtzaak tegen Peter Wamers, boekdrukker te Kampen 15661567. Kamper Almanak, 1951/’52, 147-173.
– Elte, S. (1952). Kampen van Rooms-Katholiek tot Calvinistisch. Van ongeveer 1530 tot ongeveer 1580. Versl. en Meded, VORG, 67, 61-139.
– Elte, S. (1954). Schets van de geschiedenis van de Latijnse school en van het Gymnasium te Zwolle. Versl. en Meded, VORG, 69, 25-94.
– Elte, S. (1955). Het monopolie-oproer in Zwolle in Mei 1726. In Dr. M.G. de Boer, Dr. J.G. van Dillen, Dr. H.A. Enno van Gelder, Prof. J.F. Niermeyer, Prof. J.H. Thiel, Prof. F. Vercauteren & Prof. Ch. Verlinden (Reds.). Tijdschrift voor geschiedenis, 68, (pp. 224-237) Groningen: P. Noordhoff.


  • Hul, R.M. van ’t. (november, 2018) Bibliografie van Salomon (Sam) Elte (Alkmaar, 5 januari 1889 – Zwolle, 17 augustus 1955)
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.