Zwarts, Jacob

Dr. Jacob Zwarts (Utrecht, 16 oktober 1899 – Sakrau, 30 april 1943), voorzanger (chazan), godsdienstonderwijzer, ritueel slachter (sjouchet), kunsthistoricus, promoveerde in 1935 bij professor Palache op het proefschrift “De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora”. zn. van Hartog Carel Zwarts (1870-1928) en Helena de Leeuw (1872-1943).

Werken van Dr. Jacob Zwarts:
 
– Zwarts, J. (1921) Een zeldzaam Utrechtsch-Joodsch boekje. Bibliotheekleven, 6, 54-57.
– Zwarts, J. (1922) De Joodsche archieven in Nederland. Nederlandsch Archievenblad, 30, 36-42.
– Zwarts, J. (1925) Een bronnenpublicatie voor de geschiedenis der Joden in Nederland. Tijdschrift voor geschiedenis, 40, 151-167.
– Zwarts, J. (1926) De beide oudste Hebreeuwsche bijbeluitgaven van Amsterdam. Het boek, 15, 99-108.
– Zwarts, J. (1927) Een episode uit de Joodsche Kolonisatie van Guyana (1660). De West-Indische Gids, 9 (10), 519-530.
– Zwarts, J. (1927) De Joodsche Gemeente van Amersfoort: Gedenkschrift samengesteld ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van haar synagoge. 5487-5687 * 1727-1927 Amersfoort: Nederlandsche Israëlietische Gemeente.
– Zwarts, J. & Brugmans, H. (1929) Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland. Zutphen: W.J. Thieme & Cie.
– Zwarts, J. (1929) De eerste rabbijnen en synagogen van Amsterdam, naar archivalische bronnen. Amsterdam: Menno Hertzberger.
– Zwarts, J. (1931) De Joden in Overijssel. In. Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen, Mr. G.J. ter Kuile & R. Schuiling (Reds.), Overijssel (pp. 957-972). Deventer: Æ.E. Kluwer.
– Zwarts, J. (1935) De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora.1 [1. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de universiteit van Amsterdam, op gezag van de rector magnificus dr. W. P. C. Zeeman, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, in het openbaar te verdedigen in de aula der universiteit op donderdag 12 december 1935 des namiddags te 4 uur] (Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam). Utrecht: P. den Boer.
– Zwarts, J. (ca. 1937) De archieven berustend onder het kerkbestuur der Nederlandsch-Israëlietische gemeente te Utrecht [Utrecht]: [Joodsche Gemeente].
– Zwarts, J. (1937) De Hebreeuwsche typografie van Utrecht. Het grafisch museum, 7, 21-37.
– Zwarts, J. (1938) Zeven eeuwen Joodsch verleden van Arnhem. De Joodsche Middenstander, 1938, (18 maart).
– Zwarts, J. (1940) De Hebreeuwse teksten van het Prinsenraam te Gouda. Historia,2 [2. Historia is een maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis] 6, 173-176.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.