Vrije Universiteit Amsterdam

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.
 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 
 
Vrije Universiteit Amsterdam:
 
– Abbink, J. (1968). De gemeente Den Ham: Een nederzettingsgeografische scriptie. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Baars-Blom, J. (2005). De onschuld voorbij…: Onderzoek naar de samenhang tussen de (re-)productie van reformatorische cultuur en de studiekeuze van meisjes bij Scholengemeenschap Pieter Zandt te Kampen. (Doctoraalscriptie). Culturele Antropologie, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Bakker, P. (2011). Clivo Sudamus in Imo: Een studie naar de geschiedschrijving in de vijftiende eeuw in Kampen door de stadssecretaris Jacob Bijndop. (Masterscriptie). Geschiedenis (MA), Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Bartels, E. (1971). Kerkelijke kuitkramp in Kampen: Een onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van de kerkscheuring binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Kampen in 1967. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis?, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Bartels, M.H. (1992). HASSELT, van Ae tot Zwartewater: Een uitwerking van het archeologisch onderzoek in de stadskern van Hasselt, provincie Overijssel. (doctoraalscriptie). Middeleeuwse archeologie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Borkus, M. (1982). De levenssituatie van vrouwen in Rolde en Hellendoorn in 1860 en 1910. (Doctoraalscriptie). Sociaal-economische geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Borm, A.A.M. (1981). Sociaal protest in Overijssel 1813-1850: Frequentie en karakter van ‘oproerige bewegingen’ in een Nederlandse provincie in de eerste helft van de negentiende eeuw. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Bornebroek, A.H. (1984). De illigaliteit in Twente: Een onderzoek naar het ondergrondse, georganiseerde verzet in 1940-1945. (Doctoraalscriptie). Contemporaine geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Cup-de Zeeuw, A.J. (1988). Stemt rood!: Kiesgedrag in Deventer in de jaren 1931-1935 (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Drahmann, J.F. (1985). De opvolgingskwestie in het Sticht Utrecht 1378-1381. (Doctoraalscriptie). Amsterdam.
– Elferink, J. (1995). Lambert van Tweenhuysen, 1565-1627: Een markant buitenbeentje in de Amsterdamse koopmanswereld. (Scriptie). Economische & Sociale Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Elshuis, K. (2006). Is er een dokter in de zaal?: Veranderingen in de Zwolse gezondheidszorg, 1550-1620. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Esders, H.B.E. (2007). Verschuivende verantwoordelijkheden: Jeugd, jeugdbeleid en algemeen maatschappelijk beleid in Zwolle in de jaren na de tweede wereldoorlog. (Masterscriptie). Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Genabeek, R. van (1994). De Agnieten op de Vloeddijk: Archeologisch onderzoek van een middeleeuws stadsklooster in Kampen. Doctoraalscriptie Instituut voor pre- en protohistorie Universiteit van Amsterdam.
– Hartman, B.J. (1999). De Stadsarmeninrichting in Zwolle 1820-1832: Een werkverschaffingsproject ter bestrijding van de armoede. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Hartman, G.J. (2000). Illegaliteit in Zwolle1940-1945: Effectiviteit van ’t illegale werk (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Hofstee, C.R.G. (1975). De fraterhuizen te Zwolle. (Doctoraalscriptie). Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Heuven-Bruggeman, M. van (1975). Een rekwest in Zwolle in de nazomer van het jaar 1785. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Kempers, A.M.J. (2015). Ronde akkers en vloeiweiden: De sporen van landbouwexperimenten door textielfabrikanten in het Twentse landschap. (Masterscriptie). Erfgoedstudies (MA), Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Knoef, R. (1975). Borne: Een sociaal-geografische scriptie. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Kottier 1 [1. Drs. Gerrit Jan Kottier (Vroomshoop, 12 augustus 1924 – Utrecht, 9 mei 2015), docent geschiedenis (HAVO-VWO) Dr. F.H. de Bruijne Lyceum Utrecht, docent geschiedenis (HAVO-VWO) Oosterlicht College Utrecht, later Nieuwegein.], G.J. (1970). Geert Groote en het Westers Schisma. (Scriptie?). Middeleeuwen, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Kottier 2 [2. Ibidem], G.J. (1973). De Afscheiding te Hellendoorn. (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Kwakman, S. (2010). Het proefsleuvenonderzoek rond de St.Plechelmusbasiliek te Oldenzaal: Demografie, pathologie en representativiteit. (Masterscriptie). Archeologie (MA), Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Meinsma, H.C. (1966). Nederzettingsgeografische scriptie van de gemeente Hardenberg. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis?, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Mensink-Gerrits, H.H.M. (1994). Kinderopvang in Kampen en Hardenberg: Wat verklaart de omvang van kinderopvang in gemeenten? (Doctoraalscriptie). Geschiedenis?, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Middelbrink, H. (1985). Huiswevers in Twente 1800-1850: Een onderzoek naar de relatie tussen landbouw en huisnijverheid aan de hand van de theorie vande articulatie van productiewijzen. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Nawijn, K.E. (1966). Een nederzettingsgeografische skriptie over de gemeenten Kuinre, Blankenham en Blokzijl. (Doctoraalscriptie?). (Geografie?), Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Oosterwegel, W.T.M. (2012). Biografie van het landschap van de Schipbeek en de Dortherbeek: Het belang van het beekdal voor stad en land. (Masterscriptie). Erfgoedstudies (MA), Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Petram, L.O. (2006). Stadsreformatie aan het front (1578-1587): Tien jaren uit de geschiedenis van Deventer. (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Riet, M. van de (1983). De gevolgen van de vervening voor Avereest tot 1837: Een vervening die mogelijk werd door het graven van het kanaal de Dedemsvaart. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Riet, M. van de (1983). Werkclassificatie: Een beloning of ook meer. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Schenkel, M. (2005). De lotgevallen van de joodse bevolking van Hengelo en Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog: Een vergelijkend historisch onderzoek (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Stil, A.G. (1981). Kampens welvaren, 1430-1521 (Doctoraalscriptie.). ? Amsterdam.
– Tornij, G.J. (1970). De gemeente Hellendoorn: Een nederzettingsgeografische studie. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Tuinstra, Tj. ‘De Regtbank van simpele policie’ 1811-1838: Een onderzoek in de archieven van de vrederechters van Almelo, Ootmarsum, Oldenzaal en Deventer in het Rijksarchief in Overijssel. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Visscher, W. (1986). De NSB in Kampen: Een electorale analyse. (Doctoraalscriptie). Nieuwste geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Vroom, E. (1974). De gemeente Weerselo benaderd vanuit prehistorisch en historisch-geografisch perspectief. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Wessels, L.C. (2015). Jagen naar macht: Conflicten over jachtrechten als venster op verschuivende machtsverhoudingen in Twente, ca. 1740-1840. (Researchmaster-scriptie). Geschiedenis (Research), Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Westervoorde, W.J.M. (1979). De binnenstad van Enschede: Een milieugeografische scriptie. (Doctoraalscriptie). Sociale Geografie, Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Wieling, Sj. (1983). Dienen en verdienen: Geschiedenis van Nederlandse verbruikscoöperaties. (Doctoraalscriptie). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
 
– Hul, R.M. van ’t (2019). Biografie scripties m.b.t. de geschiedenis van Overijssel.

Comments are closed.