Universiteit Utrecht

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.
 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 
 
Universiteit Utrecht
 
– Alberts, G.D. (2017). De Patriottenbeweging als voorloper van de Nederlandse democratie: een poging tot een balans. (Masterscriptie). Politiek en Maatschappij in Historisch perspectief, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Grooten, J. (1982). Tertiarissenconventen te Kampen.1 [1. Dit is waarschijnlijk de scriptie: Niet aan Kloostergeloften en regel gebonden gemeenschappen van devote vrouwen te Kampen.] (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haze, D. (1987). De Sint Cuneramemorie te Kampen, 1456-1585. (Scriptieopdracht). Middeleeuwse Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haze, D. (1988). Het Augistinessenklooster te Brunnepe. (Scriptieopdracht). Middeleeuwse Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haze, D. (1991). De nijverheid, gilden en kleinhandel in het middeleeuwse Kampen. (doctoraalscriptie). Mediaevistiek, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Hendriks, J. & Neuteboom, M. (1979). Onderzoek naar de financiële ondersteuningen van gezinnen, personen of instellingen gegeven door de diaconie der Nederlandse Hervormde Gemeente te Olst in de jaren 1939 tot? (Scriptie). Utrecht.
– Kuiper, J. & Roosendaal, J. (1993). De ruimtelijke ontwikkeling van Twente: De geografische realiteit van de regio. (Doctoraalscriptie). Sociale geografie, Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Lange 2 [2. Drs. Jan Hendrik de Lange (Lutten, 25 december 1942 – Zwolle, 6 december 2014), historicus, vakbondsvoorzitter, voorzitter CDA Heerde-Wapenveld (?).], J.H. de (1985). De strijd om de macht, aristocratische en democratische verwikkelingen in Kampen, tijdens de eerste jaren van de Bataafse Republiek, 1795-1798. Doctoraalscriptie). moderne geschiedenis, Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Mierlo, Th. M. van (1986). De verdedigingswerken van Kampen: (vóór de 15e eeuwse stadsuitleg): Een reconstructie. Deel 1. (Doctoraalscriptie 3 [3. Scriptiebegeleider: Dr. G.M. de Meyer]). Geschiendenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Mierlo, Th. M. van (1986). De verdedigingswerken van Kampen: (vóór de 15e eeuwse stadsuitleg) Noten – Afbeeldingen – bijlagen. Deel 2, (Doctoraalscriptie). Geschiendenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Mooijweer, J. (1987). Stad Vollenhove 1700-1749. afstudeerscriptie. Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Prins, R.E.J. (1991). Hinderwet en leefklimaat in Kampen, 1875-1940. (Doctoraalscriptie). Sociale en Economische Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Scheer, K. van der (1984). Kerk, predikant en gemeente te Kamperveen 1716-1762. (Doctoraalscriptie). kerkgeschiedenis doctoraal, Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Schmidt, F.W. (1989). Hasselt tussen de korte verklaringe van 1655 en de deductie van 1786(Doctoraalscriptie). Geschiedenis?, Faculteit?, Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Schneiders, M. (1996). Gemelioreert, verbetert ende vertimmert: Bouwactiviteiten van het Overijssels adellijke geslacht Van Haersolte. (Doctoraalscriptie) Kunstgeschiedenis, specialisatie Bouwkunst, Universiteit Utrecht.
– Stenvert, R. (1984). De materiële resten van het Romaanse oxaal in de St. Lebuïnuskerk te Deventer. (Scriptie?). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Stenvert, R. (1984). Morfologie en methodiek: De ontwikkeling van woonhuisgevels in Deventer en Zutphen. (Afstudeerscriptie). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Stenvert, R. (1985). Het Penninckshuis te Deventer: Onderzoek naar de achtergronden van gebouw en restauratie. (Kandidaatsscriptie). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Tippe, K. (2000). Het dorp gedeeld. Staphorst rond de Afscheiding. (Doctoraalscriptie). Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Wurff, A. van der (1983). Lager onderwijs in Zwolle in de tweede helft van de negentiende eeuw. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
 
– Hul, R.M. van ’t (2021). Biografie scripties m.b.t. de geschiedenis van Overijssel.

Comments are closed.